Community-led Development.

I alla våra program arbetar vi med Community-led Development, dvs samhällsledd utveckling. Community-led Development är ett förhållningssätt till utvecklingsarbete som utgår ifrån att tillsammans arbeta för att skapa och uppnå lokalt ägda visioner och mål.

Om Community-led Development
Community-led Development (CLD), alltså samhällsledd utveckling, handlar om att se på utvecklingsarbetet nerifrån och upp, och inte tvärtom. Att utgå ifrån lokala resurser, lösningar och visioner när förändringsarbetet planeras. 

Principer för samhällsledd utveckling
Det finns ett antal principer som behöver följas för att utvecklingsarbetet ska räknas ingå under begreppet samhällsledd utveckling. Visionerna och prioriteringarna ska göras av människor som bor i det geografiska området och lokala röster tar ansvar för ledarskapet. Utvecklingen bygger på styrkor, istället för att fokusera på problem och utvecklingsarbetet ska leda till systemförändringar, inte kortsiktiga projekt. Samarbete sker mellan alla sektorer och prioriteringarna som görs är medvetna och anpassningsbara.

Effekterna blir långsiktiga
Det fina med samhällsledd utveckling är att effekterna blir långsiktiga. När förändringsarbetet initieras, drivs och upprätthålls av lokala krafter leder det också bestående och livskraftig förändring. Det lokala ledarskapet tar ansvar för utvecklingsarbetet och förlitar sig inte på yttre påverkan.

The Movement for Community-led Development
The Hunger Project är medlem och innehar sekretariatet för The Movement for Community-led Development. Det innebär att vi är del i ett kluster av andra liknande organisationer som också vill framhäva Community-led Development som den bästa strategin för utvecklingsarbete. I rörelsen arbetar vi tillsammans för att sprida kunskapen om samhällsledd utveckling. Målet är att förhållningssättet ska genomsyra allt utvecklingsarbete och i slutändan förändra samhället i grunden.

Läs mer om hur The Movement for Community-led Development arbetar för att implementera strategin för samhällsledd utveckling i stor skala.