Foto: Johannes Odé

Community-led Development.

I alla våra program arbetar vi med Community-led Development, dvs samhällsledd utveckling. Community-led Development är ett förhållningssätt till utvecklingsarbete som utgår ifrån att tillsammans arbeta för att skapa och uppnå lokalt ägda visioner och mål.

Om Community-led Development

Community-led Development (CLD) är en approach för utvecklings- och planeringsarbete som utgår ifrån ett antal grundprinciper som alla bygger på ett gräsrotsperspektiv vad gäller utveckling.

  • Visioner och prioriteringar görs av människor som bor i det geografiska området
  • Lokala röster tar ansvar för ledarskapet
  • Utvecklingen bygger på styrkor, istället för att fokusera på problem
  • Utvecklingsarbetet ska leda till systemförändringar, inte kortsiktiga projekt
  • Samarbete sker mellan alla sektorer
  • Prioriteringarna som görs är medvetna och anpassningsbara

CLD delar ett antal principer med Community-Driven Development (CDD), men skiljer sig på några punkter. Den stora skillnaden är att CLD fokuserar på att öka kapaciteten för hela samhällen, medan CDD kan användas som en approach för vissa specifika projekt, och har därmed inte samma holistiska syn på utveckling som kännetecknar CLD.


The Movement for Community-led Development

The Hunger Project är medlem och innehar sekretariatet för The Movement for Community-led Development. Det innebär att vi är del i ett kluster av andra liknande organisationer som också vill framhäva Community-led Development som den bästa strategin för utvecklingsarbete. I rörelsen arbetar vi tillsammans för att sprida kunskapen om samhällsledd utveckling. Målet är att förhållningssättet ska genomsyra allt utvecklingsarbete och i slutändan förändra samhället i grunden.

Läs mer om hur The Movement for Community-led Development arbetar för att implementera strategin för samhällsledd utveckling i stor skala.