Crowdfundad självförsörjning.

Epicenterna Mem-Chemfre och Asenema i Ghana nådde självförsörjning 2019. Och det tack vare svenska företag.

De svenska företagen Thurne TeknikPerstorpMillstone GroupWebmanualsRoi Rekrytering och Hammer&Hanborg har alla gemensamt att de investerat i epicenter i östra Ghana. Epicenterstrategin skapar självförsörjande samhällen, där fler barn, kvinnor och män kan få tillgång till utbildning, hälsovård och möjlighet att starta företag.

– Att investera i The Hunger Project är att investera långsiktigt. Om man som företag, liksom vi, har anammat FN:s hållbarhetsmål om Zero Hunger, då är det här det bästa alternativet för mig. Metodiken som The Hunger Project baserar sin verksamhet på fungerar. Jag har själv sett det på plats i Ghana, säger Cecilia Svensson, Vice President of Group Communication and Sustainability på Perstorp.


Det innebär självförsörjning
Epicentret drivs och ägs av invånarna själva. I snitt omfattar det 15 000 personer från 10-15 byar. Under epicentrets sista tre år finansierades aktiviteterna av svenska företag, men nu är samhällen självförsörjande vilket betyder att de inte behöver ekonomiskt stöd utifrån.

Epicenterstrategin når goda och hållbara resultat inom många områden. Den förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. The Hunger Project uppmuntrar byborna att använda sina demokratiska rättigheter för att ha inflytande över vilka beslut som tas i deras samhälle.

Företagen om projektet.

Cecilia Svensson, Vice President of Group Communication and Sustainability på Perstorp

”Att investera i The Hunger Project är att investera långsiktigt. Om man som företag, liksom vi, har anammat FN:s hållbarhetsmål om Zero Hunger, då är det här det bästa alternativet för mig. Metodiken som The Hunger Project baserar sin verksamhet på fungerar. Jag har själv sett det på plats i Ghana.”

Ulf Stenerhag, Managing Director på Thurne Teknik

”Vi investerar i The Hunger Project av framförallt två viktiga skäl, dels för att vi vill lära oss av deras konkreta och effektiva sätt att bygga engagemang kring svåra utmaningar och dels för att vi vill bidra till deras holistiska samhällsbygge i utsatta regioner i världen.”

Det här är Mem-Chemfre Epicenter.

Programland: Ghana
Befolkning:
 Ca 7 000 personer
Kringliggande byar: Agotime, Kayera, Alavanyo, Lormnava, Kpedome, Mem-Chemfre, Caterpillatornu, Atidekakope, Mem, Agalakope, Kamalo, Anidzi och Dzogbekope
Huvudsaklig sysselsättning: Jordbruk, försäljning, snickeri och sömnad