Foto: Johannes Odé

Etiopien.

The Hunger Project har arbetat i Etiopien sedan 2004. Investeringarna används framför allt till ett trädplanteringsprojekt med fokus på att öka levnadsstandarden och matsäkerheten.

En jordbruksekonomi drabbad av torka

Etiopien är historiskt sett ett rikt land, men landet drabbas hårt av återkommande torka och matbrist. En mycket stor andel av befolkningen arbetar i jordbrukssektorn. På grund av återkommande perioder av matbrist i Etiopien arbetar The Hunger Project med att stödja jordbrukare. Vi stödjer jordbrukare med utbildning och tillgång till material, vilket gör att de kan förbättra sin matproduktion och göra den mer varierad. Säd lagras i kollektivt ägda matbanker för att öka matsäkerheten i området.


Epicenterstrategin

I Etiopien arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Trädplanteringsprojekt

Sedan 2016 driver The Hunger Project Ethiopia tillsammans med den ideella organisationen WeForest ett trädplanteringsprojekt i området kring epicentret Machakel. Projektet har som syfte att öka levnadsstandarden och matsäkerheten för de boende i området, samt att återskapa den biologiska mångfalden för att förebygga och skapa motståndskraft mot klimatförändringar. Målet är att återplantera över tre miljon träd på en yta av 1 320 hektar. Under de tre år projektet varit igång har över 450 000 fröer planterats. Totalt 12 olika frösorter av både lokala och icke lokala varianter. 

Några utvalda resultat.

Hungerbekämpning.

2019 nådde epicentret Machakel självförsörjning.  Hungern i området har minskat med 25%, och andelen kvinnor som har tillgång till finansiella tjänster, så som mikrolån och utbildningar i ekonomi, har fördubblats

Trädplantering.

Under de tre år trädplanteringsprojektet varit igång har över 450 000 fröer planterats. Totalt 12 olika frösorter av både lokala och icke lokala varianter.

The Hunger Project i Etiopien.

Antal personer vi når: 41 500
Antal områden vi arbetar i: 1

Antal år vi funnits i landet: 18 år

5 snabba om Etiopien.

Befolkning: Ca 115 milj (1)
Andel som är undernärda: 20 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 31 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 50 % (4)
Förväntad livslängd: 66 år (5)