Foto: Johannes Odé

Etiopien.

The Hunger Project har arbetat i Etiopien sedan 2004. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför också ett trädplanteringsprojekt med fokus på att öka levnadsstandarden och matsäkerheten.

Om Etiopien
Hungern är utbredd i Etiopien och cirka 13 miljoner människor lever med osäker tillgång till livsmedel. Effekterna av klimatförändringarna förvärrar situationen eftersom många småskaliga bönder förlitar sig på ett stabilt regnmönster. Landets ekonomi är starkt beroende av det småskaliga jordbruket som står för nästan 40 procent av landets BNP. De senaste årtiondenas politiska oro i landet har också lett till ett instabilt läge som förvärrat hungersituationen ytterligare.

Vårt arbete i Etiopien
I Etiopien arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

Trädplanteringsprojekt
Sedan 2016 genomför vi dessutom ett trädplanteringsprojekt i området Machakel. Projektet har som syfte att öka levnadsstandarden och matsäkerheten för de boende i området, samt att återskapa den biologiska mångfalden för att förebygga och skapa motståndskraft mot klimatförändringar.

En röst från Etiopien.

Belachen Yunus, jordbrukare från Machakel.

”Efter uppmuntran från The Hunger Project började jag också odla mer grönsaker, det räcker redan till att ge min familj god och nyttig mat. Med inkomsten från buskarna kan jag expandera mitt företag.”

Några utvalda resultat.

Hungerbekämpning.

2019 nådde epicentret Machakel självförsörjning.  Hungern i området har minskat med 25%, och andelen kvinnor som har tillgång till finansiella tjänster, så som mikrolån och utbildningar i ekonomi, har fördubblats

Trädplantering.

Under de tre år trädplanteringsprojektet varit igång har över 450 000 fröer planterats. Totalt 12 olika frösorter av både lokala och icke lokala varianter.

The Hunger Project i Etiopien.

Antal personer vi når: 41 500
Antal områden vi arbetar i: 1

Antal år vi funnits i landet: 19 år

5 snabba om Etiopien.

Befolkning: Ca 115 milj (1)
Andel som är undernärda: 20 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 31 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 50 % (4)
Förväntad livslängd: 66 år (5)

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.