Stå upp för flickors rätt att inte giftas bort.

Varannan sekund gifts en flicka bort någonstans i världen. Det är 12 miljoner flickor per år. 33 000 varje dag. Tillsammans står vi upp för flickors rätt att inte bli bortgifta.

Tänk dig att som 14-åring plötsligt en dag inte få gå till skolan för att dina föräldrar vill ha dig hemma inför det stundande bröllopet. Dina drömmar om att utbilda dig krossas. Du kommer med stor sannolikhet föda ditt första barn innan du är 16 år och riskera att din kropp, som inte är redo för graviditet och förlossning, skadas (1).

Bangladesh är detta verklighet för fler än hälften av alla flickor under 18 år. Och i Afrika söder om Sahara för nästan en tredjedel av flickorna (2).

En svart ring mot barnäktenskap.

250 kr/ring (inkl. frakt)

Genom att köpa den här svarta ringen bidrar du till The Hunger Projects arbete för att se till att flickor inte gifts bort. Ringen har vi fått av Ur&Penn och intäkterna från försäljningen går till våra program för att stärka flickors rättigheter genom informationskampanjer och utbildningar om vikten av att låta flickor gå i skolan och om farorna med skadliga traditioner som barnäktenskap och hemgift.

För att sprida ordet, ta ett foto när du bär ringen, lägg upp den i dina sociala medier med hashtagen #ingaflerbarnbrudar

Ringen är tillverkad i järn med ett tunt lager svart färg sprayat utanpå. Den finns i en storlek, men den har en liten öppning som gör att den är justerbar för alla fingerstorlekar. För att ringen ska behålla sin symboliska svarta färg så länge som möjligt rekommenderar vi att inte bada, duscha eller tvätta händerna med ringen på.

Så arbetar The Hunger Project för att stoppa barnäktenskap.

The Hunger Project utbildar kvinnor och flickor om deras grundläggande rättigheter och om farorna med barnäktenskap. I Bangladesh deltog över 100 000 personer förra året i utbildningar och kampanjer som syftar till att uppmärksamma och förhindra barnäktenskap.

Varje år blir 12 miljoner flickor världen över bortgifta innan de fyllt 18 år, vilket leder till att flickor får barn unga och att de får fler barn. Som ett resultat av detta får varken modern eller barnet de näringsämnen de behöver, barnets hjärna och kropp utvecklas inte normalt och skadorna är ofta oåterkalleliga. Många flickor är fast i den här undernäringscykeln, generation efter generation. The Hunger Project har bestämt sig för att bryta mönstret.


Går till botten med djupt rotade traditioner

Vi utbildar individer och hela lokalsamhällen om flickors grundläggande rättigheter och om farorna med barnäktenskap. I utbildningsprogrammet Safe School for Girls får elever och skolpersonal lära sig om flickors rättigheter och de negativa följderna av barnäktenskap. The Hunger Project driver också, med stöd från Nederländernas utrikesdepartement, projektet Her Choice, ett storskaligt femårigt utbildningsprogram som går på djupet med de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap. På The Hunger Projects initiativ har även National Girl Child Day instiftats i Bangladesh. Den 30 september varje år uppmärksammas den djupt rotade diskrimineringen av flickor i landet.


23 procent färre barnäktenskap

Vi stärker människor att våga säga ifrån när de ser att flickor är på väg att giftas bort, och vi stärker samhällen så att flickor inte behöver giftas bort. Vi arbetar också med påverkansarbete gentemot lokala myndigheter för att se till att lagar som främjar flickors rättigheter stiftas, och att de lagar som redan finns på plats faktiskt följs. Vi ser att vårt arbete har effekt. Tusentals barnäktenskap stoppas årligen på grund av våra interventioner, och i våra afrikanska programområden har antalet barnäktenskap minskat med 23%.

Några utvalda resultat från vår verksamhet.

Indien.

Goda resultat från Indien. 458 barnäktenskap har stoppats i programmet Adolescent Girls som drivs i regionen Bihar.

Ytterligare framgångar från programmet är att omkring 300 flickor också har återgått till skolan, en viktig insats för att se till att flickor inte gifts bort. Under 2019 lämnade ingen av flickorna skolan – ett fantastiskt resultat! Endast 10 procent av de 1 000 flickorna i programmet har under den första treårsperioden av insatsen gifts bort. Det är en betydligt lägre andel än genomsnittet i regionen som ligger på 42%.

Benin.

Otroliga resultat från Benin. Andelen barnäktenskap har minskat från 60 procent till 20 procent under de fyra år då The Hunger Project drivit projektet Her Choice i området.

Her Choice är ett storskaligt femårigt utbildningsprogram som går på djupet med de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap. Programmet genomförs även i Ghana, Senegal, Bangladesh, Uganda och Etiopien – och överallt resulterar insatserna i att andelen barnäktenskap minskar kraftigt.

Malawi.

Fantastiska resultat från Malawi. 776 barnäktenskap stoppades 2019 i området Kachindamoto där The Hunger Project driver verksamhet.

Detta tack vare lokala ledare som lyckats driva igenom stadgar som skyddar byns flickor från att bli bortgifta. Flickorna har fått möjligheten att återvända och stanna kvar i skolan. En färsk studie visar att andelen barnäktenskap i The Hunger Projects verksamhetsområden i Malawi är 16%, vilket är betydligt lägre än det nationella snittet på 42%.

Nystartat projekt för att stoppa barnäktenskap i Ghana.

Tack vare alla tusentals ringbärare runtom i landet har vi kunnat starta upp ett helt nytt projekt i Ghana med fokus på att motverka barnäktenskap.

I projektet utbildas flickor, pojkar och lärare i sexuell & reproduktiv hälsa och får lära sig om barns rättigheter. I projektet ingår även att utbilda kvinnliga och manliga företagare om förbättrade jordbruksmetoder och hålla workshops om hushållsekonomi. Detta för att kunna förbättra den ekonomiska säkerheten för flickor och deras familjer.

En vanlig orsak till barnäktenskap är att familjer inte har råd att låta alla sina barn gå i skolan, och då väljer de istället att gifta bort sina döttrar för att inte behöva betala för deras skolgång eller uppehälle. Att stärka människor möjligheter till försörjning blir därför en viktig del för att motverka barnäktenskap.

Källor.