Flickors rättigheter.

The Hunger Project anordnar utbildningar som bland annat syftar till att motverka barnäktenskap och könsstympning samt främja likvärdig utbildning och likvärdig hälsovård.

Varför arbetar vi med flickors rättigheter?
Den djupt rotade diskrimineringen av kvinnor och flickor är en av huvudorsakerna till att hunger och fattigdom fortfarande existerar. Kulturella traditioner och värderingar gör att flickor anses mindre värda än pojkar. Eftersom en flicka så småningom ska gifta in sig i en annan familj anser många familjer att de inte är värda att investera i på samma sätt som pojkar. Därför får de inte samma tillgång till utbildning, mat och sjukvård som pojkar får.

Ofta får flickor stanna hemma från skolan för att arbeta i hemmet. Flickor ammas kortare tid än pojkar och när flickorna blir äldre får de fortfarande äta sist och minst. Pojkar vaccineras i större utsträckning än flickor. Varje år blir 12 miljoner flickor bortgifta innan de fyllt 18 år, vilket leder till att flickor får barn unga och att de får fler barn. För flickor mellan 15-19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet (1).

Främja likvärdig utbildning
Utbildade volontärer i våra programländer bedriver utbildningskampanjer för att främja inskrivningen i grundskolan, särskilt för flickor. Alla barn som är inskrivna i The Hunger Projects epicenterförskolor i Afrika är garanterade näringsrika måltider varje dag.

Vårt mikrofinansprogram i Afrika har som policy att deltagarna skall skriva in sina döttrar i skolan.

Främja likvärdig hälsovård
I The Hunger Projects program utbildas framförallt kvinnor, men även män, om vikten av mödravård. 

 Folkvalda kvinnliga ledare i Indien säkerställer att statligt drivna mödra- och barnavårdscentraler fungerar effektivt och når ut till de som allra mest behöver dem.

 I Afrika vägs, vaccineras och övervakas flickor och pojkar på hälsoklinikerna i våra epicenter.

Motverka barnäktenskap
• Lokala volontärer i alla våra 13 programländer driver informationskampanjer för att få ett slut på våldet mot flickor och på skadliga traditioner som barnäktenskap och hemgift.

• Bangladesh utbildar The Hunger Project lokala kvinnliga volontärer som i sin tur utbildar andra kvinnor om deras grundläggande rättigheter och om att stoppa barnäktenskap och hemgift. Utbildningsprogrammet Safe Schools for Girls syftar till att uppmärksamma och förhindra barnäktenskap

En svart ring mot barnäktenskap.

200 kr/ring

Genom att köpa den här svarta ringen bidrar du till The Hunger Projects arbete för att få ett slut på våldet mot flickor.

Ringen har vi fått av Ur&Penn och intäkterna från försäljningen går till våra program för att stärka flickors rättigheter genom informationskampanjer och utbildningar om vikten av att låta flickor gå i skolan och om farorna med skadliga traditioner som barnäktenskap och hemgift.

För att sprida ordet, ta ett foto när du bär ringen, lägg upp den i dina sociala medier med hashtagen #ingaflerbarnbrudar.

#ingaflerbarnbrudar

Källor.