Folkvalda att leda – vad händer sen?

Vad händer när de politiskt folkvalda kvinnorna lämnat sina ämbeten? Vad blir det av deras drömmar om att leda? Denna text riktar rampljuset mot före detta folkvalda kvinnor i olika landsbygdssamhällen i Indien. The Hunger Project har träffat några av dem för att ta reda på hur deras engagemang hålls vid liv även efter mandatperioden.

Hansa Lodhiyal är en före detta byrådsmedlem (2015-2020) som nu är ordförande i skogsrådet i sin hemby Dhanachuli. Hon förklarar att The Hunger Projects ledarskapsutbildningar bidragit till att många kvinnor vuxit i sina ledarskapsroller, till kvinnor som effektivt leder sina samhällen. “Dock”, fortsätter hon, “är problemet att det existerar en generell social apati. Många människor ser inte politiken som relevant för deras dagliga liv. Än idag tror folk att politik är något som bara ‘män gör’. Men vi visar långsamt hur man kan göra saker annorlunda.”

Under de 21 år som The Hunger Project haft verksamhet i Indien har tusentals kvinnor visat vilken samhällsförändring som kan komma ur gräsrotsmobilisering och organisering. Förändring tar tid, social transformation tar tid. Men att investera i kvinnors ledarskap är en hållbar strategi för varaktig förändring.

Tara Devi, byrådsmedlem (2011-2016) i Chitouli, Bihar.

Tara Devi har sedan hennes politiska karriär tagit slut blivit medlem i skogsskyddsnämnden som reglerar användningen av skogens resurser.

För Tara betyder det arbetet inte bara att reglera skogen, utan också att bevara rättigheterna som ursprungsbefolkningen Adivasi har att nyttja skogen för ved och att förbättra tillgången till vatten i området. Och viktigast av allt, de skyddar ursprungsbefolkningens rättigheter till marken. Tara bidrar även med betydelsefullt stöd att försvara Adivasifolket när de blir felaktigt anklagade av polisen för att “inkräkta” på den mark de har rätt till. “Vi kommer fortsätta slåss för våra rättigheter, mot polisbrutalitet, mot dessa falska rättsfall menade att skrämma oss. Dessa skogar är våra! Vi har inget val annat än att beskydda dem för vår egen överlevnad.”

Munni, före detta byrådsmedlem (2010-2015) i Maronha, Madhya Pradesh,

Viljestyrkan som driver Munni att bli en bättre ledare fortsätter att inspirera många andra. Hon är före detta byrådsmedlem och tror starkt på att “nyckeln till succé är att aldrig ge upp.”

Efter att själv blivit diskriminerad och trakasserad av männen i de övre kasten i byn, förstår Munni mycket väl det hotfulla landskapet hon tvingas arbeta i. Ledarskapsprogrammet med The Hunger Project fick mig att stå upp mot våldet och trakasserierna mot mitt folk och mig.” Idag bygger Munni vidare på den organisering bland kvinnor som skapades under hennes ämbete. Hon hjälper kvinnor som fallit offer för våld och som behöver juridisk rådgivning. Hon rådgiver även kvinnliga brottsoffer att besöka polisstationer eller andra kriscenter för fall utanför hennes expertis, hela tiden med kvinnors rätt till rättvisa i fokus.

”Det är aldrig ett lätt jobb att vara en ledare”
“The Hunger Project hjälpte mig när jag höjde min röst mot de makthavande som vägrade låta mig hissa nationens flagga på självständighetsdagen. Jag började drömma och jag lärde mig om lagar som skyddar kvinnor. Det är aldrig ett lätt jobb att vara en ledare, särskilt inte om man är en Dalit-kvinna. Men på något sätt lyckades The Hunger Project få det att se möjligt ut.”

Pushpa Devi, byrådsmedlem (2015-2020) i Sevahi, Bihar,

Pushpa Devi har lämnat det politiska ämbetet. Men hon berättar: “Att ha haft tillgång till någon form av politisk makt har tänt en gnista inom mig att göra mer.”

2021 ställde Pushpa upp i byrådsvalet men nådde inte hela vägen fram. “Jag kanske inte har den formella auktoriteten att få saker gjorda, men erfarenheten från de senaste fem åren och interaktionerna med The Hunger Project har visat mig att jag kan ta en stark position i samhället. När flickor och kvinnor kommer till mig med sina problem blir det min plikt att göra allt jag kan för att stötta dem. Från där jag står nu, som en aktiv medborgare, vill jag fortsätta mitt arbete för att se till att flickorna i mitt samhälle inte går miste om utbildning.” Hennes största mål är att förbättra systemen och tjänsterna som ska hjälpa de svagaste i samhället. För att kunna göra det fastslår hon att hon kommer delta även i nästa val.

Kvinnor som gör betydelsefull skillnad
De här berättelserna är bara några exempel på vad som händer när kvinnor får påverka i samhället på samma villkor som män. Vare sig det är i politiken eller i andra ledarskapsroller i samhället gör de en betydelsefull skillnad, inte minst för att socialt missgynnade grupper ska ses och höras. Deras frivilliga engagemang för att göra sina samhällen bättre, under och efter sina politiska ämbeten, är vad demokrati handlar om.

Berättat av Surbhi Mahajan, The Hunger Project India, översatt av The Hunger Project Sverige

The Hunger Projects ledarskapsprogram för folkvalda ledare i Indien.

Med stöd av ForumCiv driver The Hunger Project Sverige ett program i Indien som syftar till att få kvinnor att ställa upp i lokalval till byråd och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

I Indien arbetar The Hunger Project med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld – både från sin egen familj och från andra bybor som anser att kvinnor inte kan, eller bör, engagera sig politiskt. The Hunger Project stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor. Vårt mål är att alla ska känna till och kunna utöva sina demokratiska rättigheter.