Folkvalda att leda – en utställning om kvinnor och demokrati.

4/9 2021 – 16/1 2022 på Etnografiska museet i Stockholm. Utställningen gjordes i samarbete med Världskulturmuseerna och med stöd av ForumCiv.

Bilder och texter av Anurag Banerjee, Sujata Khanna och Surbhi Mahajan.

Bilder och texter av Anurag Banerjee, Sujata Khanna och Surbhi Mahajan.

Bilder och texter av Anurag Banerjee, Sujata Khanna och Surbhi Mahajan.

Möt kvinnorna i huvudrollerna.

I fotoutställningen "Folkvalda att leda" fick du träffa Lokamma, Shahida, Jagadevi, Guthyamma, Khublata och Laxmi – sex indiska kvinnor som alla kämpat för sina platser i politiken. Sex kvinnor som är folkvalda att leda.

Spela videoklipp

Lokamma.

Spela videoklipp

Shahida.

Spela videoklipp

Jagadevi.

Spela videoklipp

Guthyamma.

Spela videoklipp

Khublata.

Spela videoklipp

Laxmi.

Om utställningen.

Vad händer när kvinnor får inflytande i ett samhälle på samma villkor som män? Välkommen till Etnografiska museet i höst där The Hunger Project arrangerar en fotoutställning och seminarier med fokus på kvinnors roll och utrymme i det demokratiska systemet.

Kvinnor och demokrati
I Indien – ett land där det nästan alltid pågår ett val – finns en lag som kräver att minst en tredjedel av platserna i landets byråd ska innehas av kvinnor. En fantastisk lag för jämställdheten i landet – men många gånger bara på pappret.

I offentliga sammanhang är kvinnorna ofta framskickade av manliga släktingar som använder dem som språkrör för att driva sina egna intressen. Många folkvalda kvinnor kan därför inte använda sin maktposition till att driva sina politiska förslag och genomföra de förändringar de önskar för sitt samhälle.

Med stöd av ForumCiv
Utställningen producerades i samarbete med Världskulturmuseerna och visades på Etnografiska museet i Stockholm 4 september 2021 till 16 januari 2022. Fotoutställningen finansierades med stöd av Sida/ForumCiv och för innehållet ansvarade The Hunger Project Sverige. 

Seminarium: Folkvalda att leda – ett samtal om det demokratiska utrymmet för kvinnor.

Se inspelningen från seminariet på Etnografiska museet den 15 september 2021.

Webinarium: Folkvalda att leda – ett samtal om kvinnors representation i politiken.

Se inspelningen från webinariet som genomfördes tillsammans med ForumCiv den 29 september 2021.

The Hunger Projects arbete för att stärka folkvalda kvinnliga ledare.

Fotoutställningen tar avstamp i The Hunger Projects ledarskapsprogram för folkvalda kvinnliga ledare i Indien. Programmet syftar till att få kvinnor att ställa upp i lokalval till byråd och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

I Indien arbetar The Hunger Project med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld – både från sin egen familj och från andra bybor som anser att kvinnor inte kan, eller bör, engagera sig politiskt. The Hunger Project stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor. Vårt mål är att alla ska känna till och kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Stärka kvinnors ställning
Med stöd av ForumCiv driver vi ett ledarskapsprogram i flera delstater i Indien där vi stärker kvinnors ställning som viktiga förändringsaktörer och engagerar lokala beslutsfattare. Vi stöttar kvinnor att ställa upp i val och vi driver intensiva kampanjer för att uppmuntra valdeltagandet och nomineringar av kvinnliga ledare. Vi kapacitetsutvecklar sedan folkvalda kvinnor att bli effektiva samhällsledare som driver utvecklingen i sina byar framåt.