Investera i människor.

Vi har lösningen på världens viktigaste problem. Vi har en beprövad metod som vi vet fungerar. Men vi vore ingenting utan våra samarbetspartners. Vi vet att vi tillsammans med företag som är socialt ansvarstagande kan bidra till att avskaffa hunger och fattigdom en gång för alla.

I september 2015 antogs en ny utvecklingsagenda av FN – Agenda 2030. 17 mål har fastställts för att vi tillsammans ska kunna uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling till år 2030. Genom vårt holistiska angreppssätt i arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom bidrar vi till att uppnå Agenda 2030 inom en rad olika områden. Vi verkar för att avskaffa hunger och fattigdom, något som också bland annat berör hälsa, utbildning, jämställdhet, vatten och sanitet.

Gör dina medarbetare stolta och bidra till en bättre värld.

Hör av dig till mig.

Lisen Stenberg, ansvarig företagssamarbeten
lisen.stenberg@thehungerproject.se
0730 – 20 61 61

Svenska företag som avskaffar hunger i Ghana.

Epicenterna Mem-Chemfre och Asenema i Ghana nådde självförsörjning 2019. Och det är tack vare svenska företag.

Våra partnerskap.

Vänföretag. (från 10 000 kr)

Som vänföretag till The Hunger Project investerar ni tillsammans med andra företag i vårt arbete med att skapa hållbara, bärkraftiga samhällen som på sikt inte är beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Er investering riktas till det programområde där efterfrågan är som störst för tillfället. Det kan t.ex. handla om kvinnors ledarskap, entreprenörskap, mikrofinansutbildningar eller matsäkerhet och jordbruk.

Som vänföretag får ni:
– Investeringsbevis
– Synlighet i vårt nyhetsbrev
– Kommunikationskit
– Synlighet på vår webb

Strategisk partner. (från 100 000 kr)

Som strategisk partner till The Hunger Project ser vi till att tillsammans skapa ett samarbete som passar just er verksamhet och era behov.

Som strategisk partner får ni:
– Investeringsbevis
– Synlighet i vårt nyhetsbrev
– Kommunikationskit
– Synlighet på vår webb
– Personlig kontakt
– Föreläsning
– Pressmeddelande
– Kommunikationskit sociala medier
– Riktad investering
– Besöka programverksamheten
– Effektrapportering
– Nätverksträff

Huvudpartner. (från 600 000 kr)

Som huvudpartner får ni möjlighet att tillsammans med oss skräddarsy ett långsiktigt och specialanpassat samarbete.

Som huvudpartner får ni:
– Investeringsbevis
– Synlighet i vårt nyhetsbrev
– Kommunikationskit
– Synlighet på vår webb
– Personlig kontakt
– Föreläsning
– Pressmeddelande
– Kommunikationskit sociala medier
– Riktad investering
– Besöka programverksamheten
– Effektrapportering
– Nätverksträff
– Skräddarsytt samarbete

Därför investerar vi i The Hunger Project.

Ulf Stenerhag, vd Thurne Teknik

“Vi har sett att engagemang från personalens sida ger en större stolthet i vilka vi är och vad vi gör. Det tränar oss att ta ansvar och det tränar oss på att göra affärer. Vi ser ju resultatet av att jobba med ansvarstagande åtgärder på sista raden i vår resultaträkning.”

Cecilia Svensson, hållbarhetschef Perstorp

“Att investera i The Hunger Project är att investera långsiktigt. Metodiken som Hungerprojektet baserar sin verksamhet på fungerar verkligen. Jag har själv sett det på plats i Ghana.”

Niclas Wate, vd Roi Rekrytering

“Jag brukar tänka att konjunkturer och företag kan gå lite upp och ner. Oavsett våra affärsmässiga framgångar så kommer vi åtminstone gjort det här. Då har vi gjort något som ingen ta ifrån oss. Det ger en stolthet för mig och våra anställda.”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för företag.

Stort tack till våra investerare.