Foto: Anna Zhu

Investera i människors potential.

En värld utan hunger är möjlig. Som företagspartner till The Hunger Project bidrar ni till att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Sedan 1977 har vi mobiliserat människor världen över att gå samman för att få ett slut på världshungern.

Hunger handlar om mat – men inte bara. Rent tekniskt har vi nämligen alla förutsättningar för att utrota hunger och fattigdom. Vi vet att människors möjligheter att äga och påverka sin egen utveckling är avgörande för hållbara resultat. Beslut som fattas nära de människor som berörs blir också mest framgångsrika. Därför investerar vi i människor.

Vi söker alltid efter partnerskap med företag som delar våra värderingar och vision om en värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Läs vår senaste Effektrapport och se vilken skillnad vårt arbete gör.

Vi hjälper dig att investera i en värld fri från hunger.

Hör av dig till mig.

Lisen Stenberg, ansvarig företagssamarbeten
lisen.stenberg@thehungerproject.se
0730 – 20 61 61

Våra partnerskap.

Vänföretag.
(från 10 000 kr)

Som vänföretag till The Hunger Project investerar ni i vårt arbete med att skapa hållbara, bärkraftiga samhällen som på sikt inte är beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Er investering riktas till det programområde där efterfrågan är som störst för tillfället. Det kan t.ex. handla om kvinnors ledarskap, entreprenörskap, mikrofinansutbildningar eller matsäkerhet och jordbruk.

Som vänföretag får ni:

 • Investeringsbevis
 • Vårt digitala nyhetsbrev
 • Kommunikationskit (mejlsignatur, färdigt inlägg till sociala medier, banner till hemsidan)

Strategisk partner.
(från 100 000 kr)

Som strategisk partner till The Hunger Project skapar vi tillsammans ett samarbete som passar er verksamhet. Ni har möjlighet att rikta er investering till ett av våra huvudområden: Mikrofinans & Entreprenörskap, Näring & Hälsa, Flickors Rättigheter, Kvinnors Ledarskap, Matsäkerhet & Jordbruk. Ni kan även välja att rikta er investering till ett programland eller crowdfunda ett av våra epicenter på afrikanska landsbygden. Avsikten är att samarbeta under en längre period, förslagsvis 3 år. Ni får då ett långsiktigt, mätbart globalt hållbarhetsarbete med regelbunden uppföljning och återrapportering. Ni har en personlig kontakt på The Hunger Project och har också möjlighet att besöka programverksamheten.

Som strategisk partner får ni:

 • Möjlighet att rikta er investering.
 • Personlig kontakt från The Hunger Project som gärna deltar vid personalevenemang och berättar om verksamheten.
 • Återrapportering från fält inkl. bildmaterial och partner stories.
 • Pressrelease för att presentera vårt samarbete.
 • Möjlighet att besöka programverksamheten.
 • Inbjudan till The Hunger Projects event och nätverksträffar.
 • Investeringsbevis.
 • Tillgång till The Hunger Projects logga.
 • Synlighet i vårt nyhetsbrev och på vår webb.
 • Kommunikationskit (mejlsignatur, material till sociala medier, banner till hemsidan).

Huvudpartner.
(från 500 000 kr)

Som huvudpartner får ni möjlighet att tillsammans med oss skräddarsy ett långsiktigt och specialanpassat CSR-samarbete, inom ramen för något av våra verksamhetsområden eller programländer. Som huvudpartner investerar ni minst 500 000 per år. Vi utarbetar tillsammans en plan för hur samarbetet ska genomföras och vid önskemål kan vi stötta er i kommunikationen kring er investering och ert CSR-engagemang.

Som huvudpartner får ni:

 • Skräddarsytt samarbete.
 • Möjlighet att rikta er investering.
 • Personlig kontakt från The Hunger Project som gärna deltar vid personalevenemang och berättar om verksamheten.
 • Återrapportering från fält inkl. bildmaterial och partner stories.
 • Pressrelease för att presentera vårt samarbete.
 • Möjlighet att besöka programverksamheten.
 • Inbjudan till The Hunger Projects event och nätverksträffar.
 • Investeringsbevis.
 • Tillgång till The Hunger Projects logga.
 • Synlighet i vårt nyhetsbrev och på vår webb.
 • Kommunikationskit (mejlsignatur, material till sociala medier, banner till hemsidan).

Därför investerar vi i The Hunger Project.

Abed Al Saffar, vd Ur&Penn.

”Det som är så bra med The Hunger Project är att arbetet drivs av människorna på plats. För de har lösningarna som de själva tror på. De har kraften att lyfta sig själva bara de får en chans, det enda de behöver är en katalysator. Här kan även en liten finansiering göra väldigt stor skillnad.”

Cecilia Svensson, hållbarhetschef Perstorp.

”Att investera i The Hunger Project är att investera långsiktigt. Metodiken som The Hunger Project baserar sin verksamhet på fungerar verkligen. Jag har själv sett det på plats i Ghana.”

Camillo Eriksson, vd Twistshake.

”Det finns många organisationer som jobbar väldigt brett med hungerfrågan, men där man kanske inte ser effekterna så tydligt. The Hunger Project är en lite mindre organisation som gör slagkraftiga satsningar där vi som samarbetspartner får vara med och följa arbetet väldigt nära.”

Samarbetet med Matsmart ska stärka arbetet mot hunger.

Under våren 2021 lanserade Matsmart ett nytt varumärke, By Motatos – basvaror med noll svinn som vision. En procent av vinsten från försäljningen går till The Hunger Project.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för företag.

Stort tack till våra investerare och samarbetspartners.