Investera i människor.

Vi har lösningen på världens viktigaste problem. Vi har en beprövad metod som vi vet fungerar. Men vi vore ingenting utan våra samarbetspartners. Tillsammans med företag som tar ansvar kan vi göra ännu mer för att nå vårt mål – att avskaffa hunger och fattigdom en gång för alla.

Vi verkar för att avskaffa hunger och fattigdom, något som också berör hälsa, utbildning, jämställdhet, vatten och sanitet. Eftersom allt hänger ihop.

Genom att samarbeta med The Hunger Project visar ni att ni har en långsiktig plan för ert CSR-arbete. Ni är med och bidrar till bestående samhällsförändringar och tydliggör ert arbete med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs vår senaste Effektrapport och se vilken skillnad vårt arbete gör.

Gör dina medarbetare stolta och bidra till en bättre värld.

Hör av dig till mig.

Lisen Stenberg, ansvarig företagssamarbeten
lisen.stenberg@thehungerproject.se
0730 – 20 61 61

Våra partnerskap.

Vänföretag.
(från 10 000 kr)

Som vänföretag till The Hunger Project investerar ni i vårt arbete med att skapa hållbara, bärkraftiga samhällen som på sikt inte är beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Er investering riktas till det programområde där efterfrågan är som störst för tillfället. Det kan t.ex. handla om kvinnors ledarskap, entreprenörskap, mikrofinansutbildningar eller matsäkerhet och jordbruk.

Som vänföretag får ni:

 • Investeringsbevis
 • Vårt digitala nyhetsbrev
 • Kommunikationskit (mejlsignatur, färdigt inlägg till sociala medier, banner till hemsidan)

Strategisk partner.
(från 100 000 kr)

Som strategisk partner till The Hunger Project skapar vi tillsammans ett samarbete som passar er verksamhet. Ni har möjlighet att rikta er investering till ett av våra huvudområden: Mikrofinans & Entreprenörskap, Näring & Hälsa, Flickors Rättigheter, Kvinnors Ledarskap, Matsäkerhet & Jordbruk. Ni kan även välja att rikta er investering till ett programland eller crowdfunda ett av våra epicenter på afrikanska landsbygden. Avsikten är att samarbeta under en längre period, förslagsvis 3 år. Ni får då ett långsiktigt, mätbart globalt hållbarhetsarbete med regelbunden uppföljning och återrapportering. Ni har en personlig kontakt på The Hunger Project och har också möjlighet att besöka programverksamheten.

Som strategisk partner får ni:

 • Möjlighet att rikta er investering.
 • Personlig kontakt från The Hunger Project som gärna deltar vid personalevenemang och berättar om verksamheten.
 • Återrapportering från fält inkl. bildmaterial och partner stories.
 • Pressrelease för att presentera vårt samarbete.
 • Möjlighet att besöka programverksamheten.
 • Inbjudan till The Hunger Projects event och nätverksträffar.
 • Investeringsbevis.
 • Tillgång till The Hunger Projects logga.
 • Synlighet i vårt nyhetsbrev och på vår webb.
 • Kommunikationskit (mejlsignatur, material till sociala medier, banner till hemsidan).

Huvudpartner.
(från 500 000 kr)

Som huvudpartner får ni möjlighet att tillsammans med oss skräddarsy ett långsiktigt och specialanpassat CSR-samarbete, inom ramen för något av våra verksamhetsområden eller programländer. Som huvudpartner investerar ni minst 500 000 per år. Vi utarbetar tillsammans en plan för hur samarbetet ska genomföras och vid önskemål kan vi stötta er i kommunikationen kring er investering och ert CSR-engagemang.

Som huvudpartner får ni:

 • Skräddarsytt samarbete.
 • Möjlighet att rikta er investering.
 • Personlig kontakt från The Hunger Project som gärna deltar vid personalevenemang och berättar om verksamheten.
 • Återrapportering från fält inkl. bildmaterial och partner stories.
 • Pressrelease för att presentera vårt samarbete.
 • Möjlighet att besöka programverksamheten.
 • Inbjudan till The Hunger Projects event och nätverksträffar.
 • Investeringsbevis.
 • Tillgång till The Hunger Projects logga.
 • Synlighet i vårt nyhetsbrev och på vår webb.
 • Kommunikationskit (mejlsignatur, material till sociala medier, banner till hemsidan).

Därför investerar vi i The Hunger Project.

Ulf Stenerhag, fd vd Thurne Sweden

“Vi har sett att engagemang från personalens sida ger en större stolthet i vilka vi är och vad vi gör. Det tränar oss att ta ansvar och det tränar oss på att göra affärer. Vi ser ju resultatet av att jobba med ansvarstagande åtgärder på sista raden i vår resultaträkning.”

Cecilia Svensson, hållbarhetschef Perstorp

“Att investera i The Hunger Project är att investera långsiktigt. Metodiken som The Hunger Project baserar sin verksamhet på fungerar verkligen. Jag har själv sett det på plats i Ghana.”

Niclas Wate, vd Roi Rekrytering

“Jag brukar tänka att konjunkturer och företag kan gå lite upp och ner. Oavsett våra affärsmässiga framgångar så kommer vi åtminstone gjort det här. Då har vi gjort något som ingen ta ifrån oss. Det ger en stolthet för mig och våra anställda.”

Svenska företag som avskaffar hunger i Ghana.

Epicenterna Mem-Chemfre och Asenema i Ghana nådde självförsörjning 2019. Och det är tack vare svenska företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för företag.

Stort tack till våra investerare.