Foto: Johannes Odé

Ge en gåva som avskaffar hunger.

När du ger en gåva till The Hunger Project går den till att stärka människor som tar sina samhällen ut ur hunger och fattigdom. Det är människor själva som både har drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar.

Fler sätt att investera i en värld fri från hunger.