Ghana.

The Hunger Project har arbetat i Ghana sedan 1995. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om Ghana
Ghana är rikt på naturresurser och är en av de starkaste tillväxtnationerna i Afrika. Trots detta är fattigdomen utbredd på landsbygden där människor lever under väldigt enkla förhållanden. Här lever jordbrukarna utan grundläggande tjänster som hälsovård och rent vatten, och de står inför stora utmaningar på grund av klimatförändringarna. Tillgången till mat i Ghana är dessutom särskilt sårbar på grund av prischocker, vilket ofta kan göra basprodukter oöverkomliga för landsbygdsbefolkningen.

Vårt arbete i Ghana
I Benin arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 30 procent. Omkring 6 procent av invånarna vid våra epicenter i Ghana upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Barnäktenskap.

Utbredningen av barnäktenskap har minskat med 20 procent de senaste sex åren. I dag gifts endast 6 procent av flickorna i programområdena bort, jämfört med det nationella genomsnittet på 21 procent.

Näringslära.

32 000 barn genomgick under 2021 vikt- och dietuppföljning vid epicenterklinikerna i Ghana. Att förbättra hälsa och näring under de första 1 000 dagarna av ett barns liv är en av de bästa investeringar som kan göras för att uppnå hållbara framsteg inom världshälsan och den globala och ekonomiska utvecklingen.

Några röster från Ghana.

Abraham Narh, jordbrukare från Obenyemi.

”Förut skördade jag tre säckar majs från ett hektar land, nu får jag ut nio säckar från samma yta. De grödor som vi inte tillagar och äter själva säljer vi på olika marknader. Min fru processar och säljer råvarorna, det är hon som sköter affärerna.”

Samuel Afrane, landschef The Hunger Project Ghana.

”Metoden som vi arbetar med i Ghana, epicenterstrategin, ger människor framtidstro och verktyg för att själva ta sig ur sin hunger. Strategin handlar om att förändra människors mindset. Genom att arbeta kapacitetsbyggande och holistiskt får människor möjligheten att nå sina mål. Hushållen och samhällen går samman och stakar, i samarbete med landets myndigheter.”

The Hunger Project i Ghana.

Antal personer vi når: 143 500
Antal områden vi arbetar i: 25

Antal år vi funnits i landet: 28 år

5 snabba om Ghana.

Befolkning: Ca 31 milj (1)
Andel som är undernärda: 7 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 13 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 86 % (4)
Förväntad livslängd: 64 år (5)

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.