Guthyamma är folkvald att leda.

Hon är en av de yngsta byrådsmedlemmarna någonsin i Thogarsi i Shivamoggadistriktet i Indien. 22-åriga Guthyamma tillskriver sitt beslut att gå in i politiken till sin mamma.

– Min mamma var folkvald byrådsmedlem, och det påverkade mig när jag växte upp. Hon berättade om människors problem, och jag kunde tyst observera hur hon utförde sitt arbete. När jag blev äldre började jag förstå hur det politiska systemet fungerar, säger Guthyamma.

I Indien finns omkring 600 000 byar som styrs av lokala byråd – den demokratiska instansen närmast medborgarna. 1992 antogs en konstitution som fastställde att minst en tredjedel av de beslutande platserna i byråden ska avsättas till kvinnor. Ett stort steg för jämställdheten, men i praktiken har lagen inte haft den effekt den var avsedd att ha. 

Hot och våld vardag för folkvalda kvinnor
Istället får kvinnliga politiker ofta utstå hot och våld från både sin egen familj och andra i samhället, som anser att kvinnor inte kan eller ska engagera sig politiskt. I offentliga sammanhang är kvinnorna ofta framskickade av manliga släktingar som använder dem som språkrör för att driva sina egna intressen. 

För Guthyamma, som är från en marginaliserad familj, var valkampanjen tuff. Oppositionen trakasserade henne med mutor och hot för att få henne att hoppa av. Guthyamma är nämligen engagerad i en landstrid där hon kämpar för att högre kastfamiljer ska lämna tillbaka mark som de länge har förvärvat olagligt.

– Marken tillhör oss alla och kan användas till att bygga hus på för de mest utsatta i vårt område. Markkonflikten är nästan min viktigaste prioritet under min mandatperiod, säger Guthyamma.

"Jag har så mycket att lära, och jag hoppas kunna dra full nytta av mitt engagemang tillsammans med The Hunger Project. Jag vill säkerställa att alla får tillgång till rent vatten, sanitet, arbeten och ordentlig infrastruktur."

Vill göra välbehövliga förändringar
Guthyamma är både exalterad och nervös inför vad som väntar henne som invald i byrådet.

Jag har så mycket att lära, och jag hoppas kunna dra full nytta av mitt engagemang tillsammans med The Hunger Project. Jag vill säkerställa att alla får tillgång till rent vatten, sanitet, arbeten och ordentlig infrastruktur. Jag tänker göra välbehövliga förändringar, säger Guthyamma.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.