Hadijah vill få andra att växa.

Den 45-åriga fembarnsmamman Hadijah Naigaga från Uganda är målinriktad, strukturerad och hon älskar att ha kul. Som ordförande för byns kvinnoråd har hon genomgått flera ledarskaps- och jämställdhetsutbildningar genom The Hunger Project, och nu håller hon även själv utbildningar i ämnet.

Hadijah är en driven kvinna och parallellt med att hon uppfostrat fem barn har hon byggt upp en affärsverksamhet. Genom The Hunger Projects utbildningar har hon kunnat utveckla sitt jordbruk. Den ökade produktionen har gjort att hon kunnat sälja ett överskott av grödorna, och intäkterna har lett till att hon kunnat spara pengar till att köpa loss mark.

– Jag är mest stolt över huset. Att ha hyresgäster gör att jag kan betala räkningar och köpa det jag behöver, säger Hadijah.

Tror på kvinnors förmåga att förändra samhället
Hadijah drömmer om att bygga ett center för unga som inte har råd att utbilda sig. Hennes ödmjukhet och hårda arbete har lett till flera ledande roller i sitt samhälle, bland annat som ordförande i den lokala förening som bildats med stöd av The Hunger Project. Hadijah tror starkt på kvinnors förmåga att förändra samhället.

– Kvinnor kommer alltid att tänka på hur de kan förbättra sin försörjning, förbättra för sina barn och för samhället i stort, säger hon.

"Jag tror att jag skulle ligga långt fram jämfört med var jag är idag om jag hade både gymnasieutbildning och The Hunger Projects utbildningar."

Ger sina barn utbildningen hon själv aldrig fick
Hadijah berättar stolt att alla hennes barn kunnat utbilda sig, något som hon själv inte fick möjlighet att göra. Hon är fast besluten att ge sina barn en utbildning och att stötta andra kvinnor i och utanför Bukoona. Hadijah berättar att hon tror på att hjälpa andra att växa. Är det något 45-åringen själv hade önskat sig är det just utbildning.

– Jag hade varit en helt annan person. Jag tror att jag skulle ligga långt fram jämfört med var jag är idag om jag hade både gymnasieutbildning och The Hunger Projects utbildningar.

Drömmer hon fritt skulle hon vilja arbeta med juridik.

– Jag skulle ha älskat att arbeta i parlamentet!

Inga konstigheter med giftfritt jordbruk.

I Uganda har The Hunger Project Sverige, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, de senaste åren drivit ett projekt som syftat till att ge småbrukare kunskap, verktyg och rådgivning för att kunna ställa om till ekologiska jordbruk.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.