Möt Hadijah Naigaga.

I Igangadistriktet, i samhället Bukoona, bor Hadijah Naigaga. Den 45-åriga fembarnsmamman är målinriktad, strukturerad och hon älskar att ha kul. Som ordförande för byns kvinnoråd har hon genomgått flera ledarskapsutbildningar och utbildningar i jämställdhet genom The Hunger Project. Hadijah berättar att väderomslagen är en stor utmaning för alla bönder just nu.

– Jag planerade för att få en stor skörd med saftiga klasar matbananer, men de kom inte. Först var det mycket sol, sedan fick vi väldigt kraftiga regn och många av bananplantorna föll ihop. Man inser hur sårbart det är.

Genom sitt jordbruk har hon kunnat spara pengar för att köpa loss mark och bygga ett hus med en uthyrningsdel som ger intäkter till hushållet.

– Jag är mest stolt över huset. Att ha hyresgäster gör att jag kan betala räkningar och köpa det jag behöver.

Vill ge sina barn utbildning
Hadijah berättar stolt att alla hennes barn kunnat utbilda sig, något som hon själv inte fick möjlighet till. Hon är fast besluten att ge sina barn utbildning och stötta andra kvinnor i och utanför Bukoona. Hadijah berättar att hon tror på att hjälpa andra att växa. Är det något hon själv hade önskat sig är det just utbildning.

–Jag hade varit en helt annan person. Jag skulle ligga långt fram jämfört med var jag är idag om jag hade både gymnasieutbildning och The Hunger Projects utbildningar. Det behövs fler kvinnor i ledarpositioner, förklarar hon.

"Jag är mest stolt över huset. Att ha hyresgäster gör att jag kan betala räkningar och köpa det jag behöver."

Hennes ödmjukhet och hårda arbete har lett till flera ledande roller i sitt samhälle, bland annat som ordförande i den lokala förening som bildats med stöd av The Hunger Project. Hadijah tror starkt på kvinnors förmåga att förändra i samhället.

– När man bestämmer sig för något kan man gå hur långt man vill.

Inga konstigheter med giftfritt jordbruk.

I Uganda driver The Hunger Project Sverige, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, ett projekt som syftar till att ge småbrukare kunskap, verktyg och rådgivning för att kunna ställa om till ekologiska jordbruk.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.