Jämställdhet och sociala rättigheter.

Majoriteten av alla som lever i hunger är kvinnor och flickor. Trots att kvinnor bär ett stort ansvar för matproduktionen världen över får de sällan rättvis lön för sitt arbete, och de äger sällan marken de brukar. Kvinnor och flickor begränsas i sina möjligheter att ta del av utbildning, organisera sig och vara ledare för sina samhällen. Kvinnor och flickor drabbas dessutom värst av klimatförändringarnas konsekvenser.

Vad gör The Hunger Project?
The Hunger Project arbetar för att ta bort de hinder som finns för kvinnor och flickor att utveckla sitt ledarskap och ha ett meningsfullt deltagande i samhället. The Hunger Projects verksamhet fokuserar på att se till att kvinnor och unga får vara med och fatta beslut om sina egna liv och de samhällen de lever i. Först då kan vi uppnå ett hållbart, jämställt och klimaträttvist matsystem.

Vad behöver förändras?
Global jämställdhet är ett mål i sig, såväl som en förutsättning och ett medel för en hållbar global utveckling – och för en värld utan hunger. För att uppnå ett jämställt samhälle behöver vi riva de uråldriga patriarkala strukturer som diskriminerar hälften av världens befolkning. Det internationella utvecklingssamarbetet måste genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och resurser måste nå kvinnor och flickor.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.