Förändrat klimat och extremväder.

Klimatförändringar och extrema väder påverkar vår matförsörjning. Jordbruket står inför fler problem över hela världen. Skörden är svår att förutse och ibland uteblir den helt på grund av dåligt väder, vilket leder till brist på mat och skapar säkerhetsproblem.

Vad gör The Hunger Project?
The Hunger Project vet att vi behöver en bra och hållbar lösning. Vi jobbar hårt för att bevara våra naturresurser och lära bönder om bättre sätt att odla. Vi vill också skydda olika djur och växter för att hantera klimatförändringarna.

Vad behöver förändras?
Klimatkrisen är också en fråga om rättvisa. De som redan är hungriga har inte orsakat klimatproblemen, men de drabbas mest. Rika länder måste hjälpa de fattiga att anpassa sig till klimatförändringarna. De måste ge mer pengar och resurser till de mest sårbara samhällena så de kan klara av de svåra förändringarna.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.