Malawi.

The Hunger Project har arbetat i Malawi sedan 1999. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om Malawi
Även om Malawi rankas som ett av världens minst utvecklade länder har landet en stark och beprövad demokrati. De senaste femtio åren har Malawi gjort stora framsteg när det gäller att förbättra bland annat läskunnigheten och den förväntade livslängden. Trots detta lever ungefär en femtedel av landets befolkning i hunger, och 80 procent av malawierna är beroende av småskaligt jordbruk för att försörja sig själva och sina familjer. Klimatförändringarna gör detta allt mer utmanande och oförutsägbart, vilket bidrar till den utbredda hungern och fattigdomen i landet.

Vårt arbete i Malawi

I Malawi arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

Några utvalda resultat.

Vatten och hygien.

17 000 personer deltog under 2021 i utbildningar om vikten av rent vatten och god hygien. Ökad tillgång till rent vatten är avgörande inte bara för att minska sjukdomar, utan också för att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor som inte behöver gå långt för att hämta vatten får mer tid till sina egna ekonomiska eller personliga sysslor.

Näring och hälsa.

Andelen barn som är inskrivna i skolprogram där skollunch ingår har ökat med 10 procent de senaste sex åren. I dagsläget erbjuds 7 av 10 barn i våra programområden i Malawi lunch i skolan. Måltiden fyller en viktig funktion dels eftersom det främjar en hälsosam tillväxt för barnen, dels eftersom det uppmuntrar föräldrarna att sätta sina barn i skolan.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 22 procent. Omkring en tredjedel av invånarna vid våra epicenter i Benin upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

En röst från Malawi.

Mary Makowa, fembarnsmamma från Mtokota.

”Min och min familjs hälsa har förbättrats avsevärt. Dels för att vi har tillgång till rent vatten utan att behöva gå långa distanser. Men också för att jag lärt mig hur viktigt det är med en balanserad kost för min familj.”

The Hunger Project i Malawi.

Antal personer vi når: 756 000
Antal områden vi arbetar i: 27

Antal år vi funnits i landet: 24 år

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.

5 snabba om Malawi.

Befolkning: Ca 19 milj (1)
Andel som är undernärda 19 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 69 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 70 % (4)
Förväntad livslängd: 64 år (5)