Mexiko.

The Hunger Project har arbetat i Mexiko sedan 1983. Investeringarna används för att stärka kvinnors position i samhället och göra ursprungsbefolkningens röster hörda.

Stor ekonomi – extremt fattig landsbygd
Trots att Mexiko är den 15:e största ekonomin i världen är fattigdomen i landet stor, särskilt på landsbygden och i stater med hög andel ursprungsbefolkning. Bland de cirka 25 miljoner människor som lever på landsbygden lever över hälften i fattigdom och var fjärde i extrem fattigdom.

Strategi för kapacitetsbyggande och jämställdhet
I Mexiko fokuserar The Hunger Project på kapacitetsbyggande och jämställdhet. En av våra främsta prioriteringar är att trygga kvinnors politiska, ekonomiska och sociala delaktighet.

Stödjer lokal styrning
Vi bygger broar mellan tjänstemän i kommunen och medborgarna. Samarbetet ska hjälpa lokalbefolkningen att få sina behov uppfyllda. De kommunala tjänstemännen deltar i workshops, utbildningar och tar även del av bedömningar från befolkningen. Detta effektiviserar utvecklingsprocessen.

Upprättar partnerskap på delstatsnivå
Vi främjar samarbete med lokala myndigheter och andra ideella organisationer för att så många som möjligt ska delta i Vision, Commitment and Action Workshops (VCA). Här deltar samhällsinvånare, valda statstjänstemän och representanter från det civila samhället. Samarbetet ökar effekten av vår strategi och sprids till fler delstater.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 70 procent. Omkring 8 procent av invånarna vid våra programområden i Mexiko upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Demokrati.

Antalet kvinnor som uppger att det röstat i de senaste politiska valet har ökat med 65 procent de senaste sex åren. I dagsläget uppger 9 av 10 kvinnor att de använder sin rösträtt.

The Hunger Project i Mexiko.

Antal personer vi når: 72 500
Antal områden vi arbetar i: 17

Antal år vi funnits i landet: 39 år

5 snabba om Mexiko.

Befolkning: Ca 129 milj (1)
Andel som är undernärda: 7 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 2 % (3)

Andel med tillgång till rent vatten: 99 % (4)
Förväntad livslängd: 75 år (5)