Mexiko.

The Hunger Project har arbetat i Mexiko sedan 1983 för att stärka kvinnors position i samhället, minska hunger och öka matsäkerheten,samt göra urfolkens röster hörda.

Om Mexiko
Mexiko är en kraftfull framväxande ekonomi och landet har gjort betydande framsteg under det senaste decenniet. Arbetslösheten har minskat och kvinnor har fått mer utrymme och påverkansmöjligheter i beslutsprocesser. Men även om framsteg har gjorts finns det mycket arbete kvar att göra. Trots att Mexiko är den 15:e största ekonomin i världen är fattigdomen i landet stor, särskilt på landsbygden och
bland landets ursprungsbefolkning.. Bland de cirka 25 miljoner människor som bor på landsbygden lever över hälften i fattigdom. De senaste åren har fattigdom, extrem fattigdom och hunger ökat. Urfolksgrupper, som ofta bor på landsbygden, är fortsatt diskriminerade och nås sällan av lokala myndigheters utvecklingsprojekt. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta och har minst makt och minst tillgång till resurser.

Vårt arbete i Mexiko
I Mexiko arbetar The Hunger Project med att trygga och främja kvinnors politiska, ekonomiska och sociala delaktighet. Vårt arbete riktas främst till människor på landsbygden som tillhör Mexikos olika urfolk. Vi utbildar i sociala, ekonomiska och politiska rättigheter, entreprenörskap och näringslära. Vi bygger broar mellan det lokala styret och medborgarna genom att arrangera workshops och utbildningar för kommunala tjänstemän där de kan ta del av åsikter och inspel från befolkningen. Vi upprättar även partnerskap på delstatsnivå för att främja samarbete med lokala myndigheter och andra ideella organisationer.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 70 procent. Omkring 8 procent av invånarna vid våra programområden i Mexiko upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Demokrati.

Antalet kvinnor som uppger att det röstat i de senaste politiska valet har ökat med 65 procent de senaste sex åren. I dagsläget uppger 9 av 10 kvinnor att de använder sin rösträtt.

The Hunger Project i Mexiko.

Antal personer vi når: 82 500
Antal områden vi arbetar i: 86

Antal år vi funnits i landet: 40 år

5 snabba om Mexiko.

Befolkning: Ca 129 milj (1)
Andel som är undernärda: 7 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 2 % (3)

Andel med tillgång till rent vatten: 99 % (4)
Förväntad livslängd: 75 år (5)

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.