Foto: Johannes Odé

Mikrofinans.

Mikrofinansprogrammet är en del av The Hunger Projects epicenterstrategi i Afrika och kombinerar utbildning, mikrolån och sparande. Målet är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

Hur fungerar mikrofinansprogrammet?

The Hunger Project arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt entreprenörskap.  Vi arbetar med driftiga entreprenörer som startar egna småföretag, inom bl.a. tillverkning och försäljning av hantverk eller tillverkning av tvålar. Andra utvecklar nya metoder för djurhållning och ett mer effektivt jordbruk, eller ser möjligheterna med epicentrets nya brunn och utökar sin inkomst genom att buteljera och sälja vattnet på den lokala marknaden.

Unikt för The Hunger Projects mikrofinansprogram är alla de positiva synergieffekter som följer i spåren av de inkomstgenererande verksamheterna. Det kan till exempel handla om kvinnors stärkta roll i beslutsfattandet inom familjen.


Fördelaktiga lån som främjar företagande
De kvinnor i våra afrikanska epicenters som får mikrofinanslån måste uppfylla vissa krav. Till exempel ska alla kvinnor som ansöker om lån delta i vuxenutbildning och lära sig läsa, skriva och räkna. De får också lära sig enklare bokföring, företagande och ledarskap. För att få lån måste kvinnorna även låta sina barn gå i skolan.

Lånen har en lägre ränta än lån hos andra kommersiella mikrofinansbanker och används för att starta inkomstgenererande aktiviteter. Kvinnorna startar verksamheter inom exempelvis jordbruk, uppfödning av djur och hantverk och kan öka sina inkomster. Detta gör att de kan sätta mer och även mer näringsrik mat på bordet samt låta sina barn gå i skolan.

Kvinnorna äger och driver mikrofinansbankerna, vilket bidrar till att de får en starkare röst i samhället. När mikrofinansprogrammet har etablerats i ett samhälle får även män tillgång till lånen, men eftersom fokus ligger på kvinnor är cirka 75 procent av deltagarna ändå kvinnor.


Synergieffekter för hela samhället
The Hunger Projects mikrofinansprogram knyter an till en central aspekt av arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom – att stärka kvinnors ekonomiska ställning. Mikrofinansprogrammet gör det möjligt för människor som lever i fattigdom, exkluderade från traditionella banksystem, att få en mindre kredit för att kunna bygga upp en inkomstgenererande verksamhet och ett långsiktigt sparande. Mikrofinansprogrammet har därför kommit att bli ett konkret sätt att minska fattigdom och hunger genom att både förbättra människors levnadsstandard och ekonomisk självförsörjning samtidigt som vägar till utbildning, hälsovård och jämställdhet mellan kvinnor och män öppnas.