Foto: Johannes Odé

Mikrofinans.

Mikrofinansprogrammet är en del av The Hunger Projects epicenterstrategi i Afrika och kombinerar utbildning, mikrolån och sparande. Målet är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

Hur fungerar mikrofinansprogrammet?
The Hunger Project arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra lokalt entreprenörskap. Vi arbetar med driftiga entreprenörer som startar egna småföretag, inom bl.a. tillverkning och försäljning av hantverk eller tillverkning av tvålar. Andra utvecklar nya metoder för djurhållning och ett mer effektivt jordbruk, eller ser möjligheterna med epicentrets nya brunn och utökar sin inkomst genom att buteljera och sälja vattnet på den lokala marknaden.

Synergieffekter för hela samhället
Mikrofinansprogrammet stärker kvinnors ekonomiska ställning, och gör det möjligt för människor som lever i fattigdom, exkluderade från traditionella banksystem, att kunna bygga upp en inkomstbringande verksamhet. Lånen har dessutom en lägre ränta än lån hos andra kommersiella mikrofinansbanker.

Främjar kvinnors företagande
Kvinnorna äger och driver mikrofinansbankerna, vilket bidrar till att de får en starkare röst i samhället. De kvinnor i våra afrikanska epicenters som får mikrofinanslån måste uppfylla vissa krav. Till exempel ska alla kvinnor som ansöker om lån delta i vuxenutbildning och lära sig läsa, skriva och räkna. De får också lära sig enklare bokföring, företagande och ledarskap. För att få lån måste kvinnorna även låta sina barn gå i skolan. 

Kvinnorna startar verksamheter inom exempelvis jordbruk, uppfödning av djur och hantverk och kan öka sina inkomster. Detta gör att de kan sätta mer och även mer näringsrik mat på bordet samt låta sina barn gå i skolan.