Näring och hälsa.

Världsledande ekonomer, forskare och hälsoexperter är överens: att förbättra hälsa och näring under de första 1000 dagarna av ett barns liv är en av de bästa investeringar vi kan göra för att uppnå hållbara framsteg inom världshälsan och den globala och ekonomiska utvecklingen.

Varför arbetar vi med näring och hälsa?
Att det är viktigt att satsa på hälsan hos små barn har vi vetat länge. Varför det är så viktigt att också förbättra hälsan för gravida och ammande kvinnor har inte framstått som lika självklart. Regeringar och organisationer runt om i världen har varken prioriterat dessa frågor eller insett dess betydelse för den globala utvecklingen. Tills nu.

1000 dagar är den tid från att en kvinna blir gravid fram tills barnet fyller två år. Dessa dagar är ett unikt tillfälle att forma framtiden för kommande generationer (1). Rätt näring för barnet och modern, tillgång till vård, och kunskaper om amning och kost under denna period, har inte bara en enorm effekt på barnets möjligheter att växa, utvecklas, lära sig och kunna lämna fattigdom bakom sig. Det kan också ha en djupgående verkan på den långsiktiga hälsan, stabiliteten och utvecklingen för hela samhällen och nationer (2).

Hur arbetar vi med näring och hälsa?
The Hunger Project integrerar 1000 Days-initiativet  i samtliga programländer de kommande åren. Vi stärker våra hälso- och näringsprogram, utbildar personal och följer noga upp resultaten. Och vi utgår som vanligt i frågan: Vad saknas?

Vid våra afrikanska epicenter arrangerar vi utbildningar i barn- och mödravård, vi genomför regelbundna hälsokontroller av barn samt utbildar volontärer att bli barnmorskor. Mammor får lära sig om hur viktiga de första 1 000 dagarna av graviditeten och det blivande barnets liv är, och vilket unikt tillfälle det är att bryta undernäringscykeln och på sikt avskaffa hunger.

Läs mer på:
thousanddays.org
scalingupnutrition.org

Källor.