Peru.

The Hunger Project har arbetat i Peru sedan 1997 för att stärka kvinnors position i samhället och för att göra urfolkens röster hörda.

Om Peru
Peru har de senaste åren gjort betydande framsteg när det gäller att minska fattigdomen i landet, men tyvärr har det ofta varit på urfolkens bekostnad. Som en av de snabbast växande ekonomierna i Sydamerika har den peruanska regeringen ansträngt sig för att skapa ett välkomnande investeringsklimat. Som ett resultat har många multinationella företag vänt sig till Peru för utvinningsprojekt som gruvor, dammar och oljefält. Dessa projekt hotar urfolkens marker, och vinsterna från investeringarna kommer dem sällan till del. Detta leder i sin tur till fortsatt ökade klyftor mellan landsbygdsbefolkningen och människorna i storstäderna.

Vårt arbete i Peru
I Peru arbetar The Hunger Project för att stärka urfolkens kvinnoorganisationer, öka matsäkerhet, främja ungdomsutveckling och bidra till kulturellt och politiskt påverkansarbete. Vi främjar kvinnligt ledarskap och vi genomför utbildningar kring vilka rättigheter de kan utkräva som urfolk.

Kort om Peru.

Befolkning: Ca 33 milj (1)
Andel som är undernärda: 7 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 2 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 93 % (4)
Förväntad livslängd: 77 år (5)

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.