Peru.

The Hunger Project har arbetat i Peru sedan 1997. Investeringarna används för att främja ursprungsbefolkningens rättigheter.

Folkrikt land – stor fattigdom bland urbefolkningen
Peru är det femte folkrikaste landet i Sydamerika. Ursprungsbefolkningen utgör nästan hälften av befolkningen och består av en mängd olika etniska grupper. Den extrema fattigdomen är högst bland ursprungsbefolkningen; en särskild missgynnad grupp är kvinnor, som saknar grundläggande mänskliga rättigheter.

Samarbetar med andra organisationer
Vi arbetar tillsammans med Chirapaq (Center for Indigenous Peoples’ Cultures of Peru) och är med och finansierar deras Indigenous Women’s Program. Chirapaq arbetar med att stärka inhemska kvinnoorganisationer, öka matsäkerhet, främja ungdomsutveckling och bidra till kulturellt och politiskt påverkansarbete.

Främjar kvinnligt ledarskap bland urbefolkningen
Chirapaqs Indigenous Women’s Program främjar ledarskap och utbildning bland kvinnor i ursprungsbefolkningen. Detta arbete stärks kraftigt genom ett nätverk av 30 kvinnoorganisationer.

Vid workshops utbildas grupper om 120 ledare från ursprungsbefolkningen bland annat i mänskliga rättigheter och vilka rättigheter de har som ursprungsbefolkning. 

Kort om Peru.

Befolkning: Ca 33 milj (1)
Andel som är undernärda: 7 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 2 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 93 % (4)
Förväntad livslängd: 77 år (5)