Senegal.

The Hunger Project har arbetat i Senegal sedan 1991. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om Senegal
Senegal är en av de mest stabila demokratierna i Afrika och har framgångsrikt skapat ett engagerat politiskt deltagande och utövande av fredligt ledarskap. Många människor lever däremot under väldigt enkla förhållanden och har svårt att tillgodose sina mest grundläggande behov. Jordbruket sysselsätter omkring tre fjärdedelar av  befolkningen och extrem torka orsakar därför stor otrygghet för matförsörjningen. Kvinnor som äger småföretag löper särskilt stor risk att drabbas av ekonomisk otrygghet, vilket påverkar utvecklingen för individen, familjen och hela samhället.

Vårt arbete i Senegal
I Senegal arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 36 procent. Omkring 16 procent av invånarna vid våra epicenter i Senegal upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Vaccinationer.

Sedan starten 2002 har cirka 110 000 barn vaccinerats vid Senegals epicenterkliniker. Vårdlinikerna mäter och följer också upp effekterna av barn- och mödravården, tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

Jordbruk & matsäkerhet.

Över 580 ton grödor har sparats vid epicenternas gemensamma matlager. Epicenterna tillhandahåller lokala matförråd där jordbrukare får möjlighet att lagra sin skörd när marknaden är mättad, för att kunna sälja den till ett högre pris senare under säsongen.

The Hunger Project i Senegal.

Antal personer vi når: 21 000
Antal områden vi arbetar i: 1

Antal år vi funnits i landet: 32 år

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.

5 snabba om Senegal.

Befolkning: Ca 17 milj (1)
Andel som är undernärda: 9 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 38 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 85 % (4)
Förväntad livslängd: 68 år (5)