Styrelse.

Styrelsen består av minst tre och högst tolv ledamöter som tillsätts genom att nomineringskommittén tar fram kandidater. I enlighet med stiftelsens stadgar väljs ordförande och suppleanter för en tidsperiod av ett år.

Styrelsens medlemmar.

Helena Norder, styrelseordförande.

Helena Norder är styrelseordförande sedan 2022. Dessförinnan har hon varit styrelseledamot sedan 2015. Helena har verkat inom rekryteringsbranschen de senaste 15 åren, både som verksamhetsledare och chefsrekryterare. Som vd för Talentia kom hon 2008 i kontakt med The Hunger Project. Tidigare har Helena arbetat inom försäljning och marknadsföring och hon har en master i internationell ekonomi från Lunds universitet.

Marie Wallenberg, styrelseledamot.

Marie har varit styrelseledamot sedan 2009. Under åren 2016-2021 var Marie ordförande för The Hunger Project Sverige. Hennes engagemang började som ambassadör för organisationen 2006. Några av hennes övriga uppdrag är idag ledamot i SVPH samt tidigare engagemang i bl.a Postkodföreningen, ordförande för I Ur och Skur Utveckling AB, Lundsbergs skola och Friluftsfrämjandets Riksorganisation.

Annica Sohlström, styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan hösten 2016. Arbetar som generaldirektör på Livsmedelsverket. Under perioden 2010-2015 var hon generalsekreterare på ForumCiv och arbetade dessförinnan på Sida. Annica kom i kontakt med, och imponerades, av The Hunger Project genom en uppföljningsresa i Indien under tiden på ForumCiv. Annica har varit forskare och har en docentur i nutrition.

Mattias Hammarqvist, styrelseledamot.

Mattias är styrelseledamot sedan 2019. Han kom i kontakt med The Hunger Project via Icke Hamilton. Mattias är Head of Nordics / General Manager Allfunds Sweden. Tidigare arbetade han som vd för Nasdaq Broker Services AB och har jobbat inom Nasdaqkoncernen och OMX i olika roller de senaste 20 åren. Mattias har en Masterexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Silvia Ernhagen, styrelseledamot.

Silvia Ernhagen är styrelseledamot sedan 2020. Silvia arbetar som kommunikationschef på Forum för levande historia. Hon hade rollen som vd för The Hunger Project Sverige från februari 2018 till februari 2020 och har tidigare även varit på Bris där hon arbetade som kommunikations- och påverkanschef. Därförinnan har hon nästan 20 års erfarenhet från press- och påverkansarbete på RFSU.

Gina Azaric, styrelseledamot.

Gina är styrelseledamot sedan 2022. Gina verkar som ledare i svenskt näringsliv och är även verksam inom styrelsearbete.  Idag arbetar hon som marknadschef på Telia och har dessförinnan varit marknadschef i olika bolag och branscher i över 20 år. Hon är civilekonom från Lunds Universitet. Gina kom i kontakt med The Hunger Project 2017 då hon grundade Yoga for Good – yoga till förmån för The Hunger Project – och har sedan dess bedrivit insamlingsarbete. Engagemanget kommer från övertygelsen att vi alla kan göra gott i det lilla som i det stora.

Carl-Diedric "Icke" Hamilton, styrelsesuppleant.

Icke har varit aktiv i The Hunger Project Sveriges styrelse sedan 2007. Under perioden 2008- 2015 var han ordförande för stiftelsen och under perioden 2008-2019 även ledamot i The Hunger Projects globala styrelse. Icke har varit engagerad investerare i The Hunger Project sedan mitten av 1980-talet.

Malin Flemström, adjungerad.

Malin Flemström är sedan 2020 vd för The Hunger Project Sverige. Hon har arbetat inom organisationen sedan 2014, bland annat som programchef. Malin har en examen inom utveckling och internationellt samarbete från Södertörns Högskola.