Styrelse.

Styrelsen består av minst tre och högst tolv ledamöter som tillsätts genom att nomineringskommittén tar fram kandidater. I enlighet med stiftelsens stadgar väljs ordförande och suppleanter för en tidsperiod av ett år.

Styrelsens medlemmar.

Marie Wallenberg, styrelseordförande.

Marie har varit ambassadör för The Hunger Project sedan 2006 och blev ledamot i styrelsen 2009. 2016 valdes hon till ordförande i The Hunger Project Sveriges styrelse. Några av hennes övriga uppdrag är idag ordförande för I Ur och Skur Utveckling AB, ledamot i SVPH samt tidigare engagemang i bl.a PostkodföreningenLundsbergs skola och Friluftsfrämjandets Riksorganisation. Att arbeta för en ökad livskvalité både i Sverige och i övriga världen driver henne.

Annica Sohlström, styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan hösten 2016. Arbetar till vardags som generaldirektör på Livsmedelsverket. Har varit generalsekreterare på Forum Syd och arbetat på Sida. Har en utbildning och är docent i nutrition. Kom i kontakt med och imponerades av The Hunger Project genom en uppföljningsresa i Indien under tiden på Forum Syd. Vet att när människor och särskilt kvinnor får kunskap om och möjlighet att utkräva sina rättigheter då blir det utveckling och hållbara resultat.

Helena Norder, styrelseledamot

Helena Norder har verkat inom rekryteringsbranschen de senaste 15 åren, både som verksamhetsledare och chefsrekryterare. Som vd för Talentia kom hon 2008 i kontakt med The Hunger Project. Tidigare har Helena arbetat inom försäljning och marknadsföring och hon har en master i internationell ekonomi från Lunds universitet. Helena är också en av grundarna till Det Goda Nätverket som bedriver insamlingsarbete för The Hunger Project sedan 2013.

Mattias Hammarqvist, styrelseledamot.

Mattias är ledamot i styrelsen sedan 2019 och kom i kontakt med The Hunger Project via Icke Hamilton. Han är idag VD för Nasdaq Broker Services AB och har jobbat inom Nasdaqkoncernen och OMX i olika roller de senaste 20 åren. Mattias har en Master examen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Cari Hårderup, styrelseledamot.

Cari valdes in i The Hunger Project Sveriges styrelse 2019. Hennes bakgrund är inom svensk och internationell affärsjuridik. Cari har en magisterexamen i internationell affärsjuridik från London Guildhall University. Hon är verksam inom Catellagruppen. Att verka för och inspirera andra att skapa en bättre värld driver henne.

Silvia Ernhagen, styrelseledamot.

Silvia Ernhagen arbetar som kommunikationschef på Forum för levande historia. Hon hade rollen som vd för The Hunger Project Sverige från februari 2018 till februari 2020 och har tidigare även varit på Bris där hon arbetade som kommunikations- och påverkanschef. Därförinnan har hon nästan 20 års erfarenhet från press- och påverkansarbete på RFSU

Carl-Diedric "Icke" Hamilton, styrelsesuppleant.

Icke har investerat i The Hunger Project sedan mitten av 1980-talet. Han sitter i den svenska styrelsen sedan 2007 och var mellan 2008 och 2019 även ledamot i The Hunger Projects globala styrelse. Hans bakgrund är inom svensk och internationell investment banking.

Tove Jensen, styrelsesuppleant.

Tove har varit engagerad i The Hunger Project sedan början av 1990-talet. Mellan 1994 och 2002 var hon VD för stiftelsen och har därefter fortsatt sitt engagemang i The Hunger Project Sveriges styrelse.

Malin Flemström, adjungerad.

Malin Flemström är vd på The Hunger Project Sverige och har arbetat inom organisationen i sju år, bland annat som programchef. Som högst betalda tjänsteperson är hennes månadslön 51 500 kr.

Stiftelsen The Hunger Project Sveriges nomineringskommitté består av Marie Wallenberg, Helena Norder samt Yvonne Sörensen Björud. Nomineringskommittén nås via info@thehungerproject.se.