Styrelse.

Styrelsen består av minst tre och högst tolv ledamöter som tillsätts genom att nomineringskommittén tar fram kandidater. I enlighet med stiftelsens stadgar väljs ordförande och suppleanter för en tidsperiod av ett år.

Styrelsens medlemmar.

Helena Norder, styrelseordförande.

Helena Norder är styrelseordförande sedan 2022. Dessförinnan har hon varit styrelseledamot sedan 2015. Helena har verkat inom rekryteringsbranschen de senaste 15 åren, både som verksamhetsledare och chefsrekryterare. Som vd för Talentia kom hon 2008 i kontakt med The Hunger Project. Tidigare har Helena arbetat inom försäljning och marknadsföring och hon har en master i internationell ekonomi från Lunds universitet.

Mattias Hammarqvist, styrelseledamot.

Mattias är styrelseledamot sedan 2019. Han kom i kontakt med The Hunger Project via Icke Hamilton. Mattias är Head of Nordics / General Manager Allfunds Sweden. Tidigare arbetade han som vd för Nasdaq Broker Services AB och har jobbat inom Nasdaqkoncernen och OMX i olika roller de senaste 20 åren. Mattias har en Masterexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Silvia Ernhagen, styrelseledamot.

Silvia Ernhagen är styrelseledamot sedan 2020. Silvia arbetar som kommunikationschef på Forum för levande historia. Hon hade rollen som vd för The Hunger Project Sverige från februari 2018 till februari 2020 och har tidigare även varit på Bris där hon arbetade som kommunikations- och påverkanschef. Därförinnan har hon nästan 20 års erfarenhet från press- och påverkansarbete på RFSU.

Gina Azaric, styrelseledamot.

Gina är styrelseledamot sedan 2022. Gina verkar som ledare i svenskt näringsliv och är även verksam inom styrelsearbete.  Idag arbetar hon som marknadschef på Telia och har dessförinnan varit marknadschef i olika bolag och branscher i över 20 år. Hon är civilekonom från Lunds Universitet. Gina kom i kontakt med The Hunger Project 2017 då hon grundade Yoga for Good – yoga till förmån för The Hunger Project – och har sedan dess bedrivit insamlingsarbete. Engagemanget kommer från övertygelsen att vi alla kan göra gott i det lilla som i det stora.

Ulrika Granholm Dahl, styrelseledamot.

Ulrika är styrelseledamot sedan 2023. Hon har en bakgrund som auktoriserad revisor och specialist inom revision och rådgivning till stiftelser och andra ideella organisationer. Fram till hösten 2021 var Ulrika yrkesverksam på PwC och var då också revisor i The Hunger Project Sverige. Efter att under 2022 varit adjungerad i styrelsen i ett antal olika frågor kände sig Ulrika redo att engagera sig som ordinarie styrelseledamot.

Christina Hammer, styrelseledamot.

Christina är medlem i styrelsen sedan 2023. Hon har grundat och är delägare i rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg. Hon är väldigt engagerad i att öka graden av självledarskap i företag och organisationer. Det stämde väldigt bra med The Hunger Projects metodik. Och det var det viktigaste skälet till att Hammer & Hanborg valde att investera i just The Hunger Project.

Tove Jensen, hedersledamot.

I mer än 30 år har Tove Jensen, 77 år, engagerat sig i arbetet för en värld utan hunger genom The Hunger Project. Nyligen utnämndes hon till hedersledamot i The Hunger Project Sveriges styrelse efter att ha varit aktiv i styrelsen i 19 år. Mellan 1994-2002 var Tove vd för organisationen. Idag är Tove och maken Ingvar investerare både genom privata donationer och via deras stiftelse.

Malin Flemström, adjungerad.

Malin Flemström är sedan 2020 vd för The Hunger Project Sverige. Hon har arbetat inom organisationen sedan 2014, bland annat som programchef. Malin har en examen inom utveckling och internationellt samarbete från Södertörns Högskola.