Foto: Johannes Odé

Testamentsgåva – investera för alltid.

Genom att testamentera till förmån för The Hunger Project bidrar du till vårt arbete med att avskaffa hunger och fattigdom runt om i världen. Arvet efter dig lever vidare genom de människor som lyfter sig själva ur fattigdom och hunger med stöd av våra insatser.

Genom ett testamente uttrycker du din vilja för framtiden. Ett korrekt upprättat testamente är dessutom en garanti för att din personliga önskan ska bli respekterad och förverkligad. Därtill kommer dina anhöriga känna större trygghet om att få veta hur du vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar ska fördelas. Så använder vi arvet efter dig The Hunger Project är en ideell organisation och vi behöver därför inte betala skatt på vinster som uppstår vid försäljning av värdepapper eller fastigheter som vi erhållit genom arv. Värdepapper och fast egendom säljs på den öppna marknaden genom mäklare och hela behållningen går till The Hunger Projects arbete. Du kan i viss utsträckning specificera till vilket ändamål du vill att ditt arv ska användas inom. Om du däremot är alltför specifik eller uppger länder där vi inte är verksamma så kan vi tvingas avstå från ditt arv. Därför ser vi helst att du inte uppger några specifika ändamål utan låter The Hunger Project avgöra var inom vår ordinarie verksamhet ditt arv behövs mest och gör mest nytta. Vi hjälper dig Vi tillhandahåller gärna mallar för testamenten. Kontakta gärna oss om du har frågor kring testamenten eller The Hunger Projects arbete. Vi har dessutom ett samarbete med begravningsbyrån Lavendla som innebär att du får reducerade priser på deras juridiska tjänster och dokument. malin.flemstrom@thehungerproject.se tel. 070 357 68 24