Unionstrategin.

I Bangladesh arbetar The Hunger Project med ett paket av samhällsmobiliserande och kapacitetsbyggande aktiviteter som tillsammans kallas Unionstrategin. En framgångsrik metod för att förankra Globala målen på lokal nivå.

Om unionstrategin
Målet är att mobilisera samhällen för en mer inkluderande och lokal demokrati. The Hunger Project arbetar i partnerskap med lokala beslutsfattande organ och det lokala civilsamhället i Bangladesh för att visa hur samhällen kan uppnå sina egna Globala mål. Detta har utvecklats till ett paket av samhällsmobiliserande och kapacitetsbyggande aktiviteter som tillsammans kallas Unionstrategin.

Unioner för de Globala Målen
The Hunger Project arbetar i Bangladesh minsta styrande enheter, Unionerna. Där skapar vi så kallade Unioner för de Globala målen. Arbetet inleds med att medborgarna tillsammans får staka ut en gemensam framtidsvision. För bangladeshier som lever i fattigdom kan deltagande i beslutsfattande processer verka omöjligt. Likaså kan konceptet direkt ansvarsskyldighet gentemot medborgare vara främmande för regeringsrepresentanter som arbetar i mycket centraliserade och toppstyrda departement. För att få lokala beslutsfattande instanser och samhällen att jobba tillsammans mot de Globala målen krävs därför ett mentalitetsskifte. Genom workshopen Vision, Commitment & Action aktiverar The Hunger Project människor att ta kommando över sin egen utveckling.

Partnerskap
Efter denna inledande fas bildas partnerskap mellan olika sociala enheter. Valda lokalpolitiker, de lokala byråden, volontärer, kvinnliga ledare och ungdomsledare förs samman genom en gemensam vision att uppnå de Globala målen på Unionnivå. Tillsammans skapar de handlingsplaner för vad som behövs göras och genomför sedan dessa handlingsplaner.

Här kan du ta del av hela Unionstrategin.

Några utvalda röster.

Jamirul Islam (programchef för The Hunger Project i Bangladesh)

”Att göra de Globala målen lokala handlar om att levandegöra hållbarhetsmålen på samhällsnivå, hushållsnivå och individnivå. Det är särskilt viktigt när de gäller samhällen som annars riskerar att halka efter. The Hunger Projects Unionstrategi är en metod som verkligen kan se till att vi lyckas förankra de Globala målen på gräsrotsnivå”.

Shirma (lokal volontärledare som har utbildats av The Hunger Project)

“Tack vare The Hunger Projects stöd kunde jag, som tur var, återvända till skolan och gå klart min utbildning.”