Hungern har minskat med 45 procent, antalet barn som erbjuds lunch i skolan har mer än dubblerats och 9 av 10 barn i grundskoleåldern är idag inskrivna i skolväsendet. Det är några av de goda resultaten som möjliggjorts av Ur&Penns investeringar i Obenyemi epicenter i Ghana.

Ur&Penn har genom sin stiftelse Give Time investerat i The Hunger Projects verksamhet i området Obenyemi i sydöstra Ghana de senaste åren. Här har ett antal byar gått samman för att tillsammans staka ut en väg mot en framtid fri från hunger och fattigdom. Utvecklingen drivs av invånarna själva, med stöd från The Hunger Project i form av utbildning, ledarskapsutveckling och mikrolån. All verksamhet utgår från övertygelsen att människor själva ska driva sin förändring.


Epicenterstrategin
Verksamheten utgår ifrån The Hunger Projects epicenterstrategi – en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att mobilisera samhällen och stärka människor att själva bli förändringsaktörer. Epicenterstrategin skapar självförsörjande samhällen, där fler barn, kvinnor och män kan få tillgång till utbildning, hälsovård och möjlighet att starta företag.Investering som lett till självförsörjning
Genom investeringen från Ur&Penns stiftelse nådde Obenyemi epicenter i sydöstra Ghana självförsörjning 2020. Det innebär att The Hunger Project kan avveckla närvaron i området och att invånarna nu har kapacitet, kunskap och resurser att själva driva sin fortsatta utveckling. De har gjort en stor förflyttning från ett samhälle i fattigdom och kronisk hunger till ett samhälle som driver sin egen utveckling och där människor har makt över sina liv.

– De 17 Globala målen i Agenda 2030 pekar tydligt på betydelsen av partnerskap för att målen ska nås. Därför är vi väldigt glada över den långsiktiga investeringen från Ur&Penn. De har ett stort engagemang för att bidra till jämlikhet och jämställdhet. Tillsammans kan vi förändra världen, säger Malin Flemström, vd på The Hunger Project Sverige.

Ur&Penn om projektet.

Abed Al Saffar, vd Ur&Penn

”Jag tror alla vi som jobbar på Ur&Penn har drivkraft av att hjälpa till. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Genom att hjälpa en person ur hunger har vi samtidigt hjälpt den personen att få tillgång till det vi anser är mest värdefullt av allt – sin egna tid.”

Det här är Obenyemi Epicenter.

Programland: Ghana
Befolkning:
 Ca 3 000 personer
Kringliggande byar: Abotia, Korm Tseredom, Agordjor, Obenyemi, Blam, Pahiamya, Abertima och Onumako
Huvudsaklig sysselsättning: Jordbruk, försäljning, snickeri och sömnad.