Vad vi gör.

Vår vision är en värld utan hunger. För att nå dit ser vi till att göra det möjligt för människor att tillsammans förändra de system som orsakar och upprätthåller hunger.

Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger existerar. Det handlar om människors möjligheter att försörja sig, politiska rättigheter, jordbruksmetoder och jämställdhet. Allt det där långsiktiga. Det som inte är matpaket. Det är där vi kommer in.

Vi går till botten med världshungern
Vi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar. Läs mer om vår metod här.

Våra tematiska områden.

Pågående projekt.

Inom ramen för vår ordinarie programverksamhet bedriver The Hunger Project Sverige även ett antal specialprojekt. Projekten är möjliga tack vare finansiellt stöd från våra institutionella givare – Svenska Postkodlotteriet och ForumCiv, samt våra företagspartners.

Källor.