Vad vi gör.

Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger existerar. Det handlar om människors möjligheter att försörja sig, politiska rättigheter, jordbruksmetoder och jämställdhet. Allt det där långsiktiga. Det som inte är matpaket. Människorna som lever i hunger har själva både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de får rätt förutsättningar. Det är där vi kommer in.

Vi går till botten med världshungern

Vi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar. Läs mer om vår metod här.

Börja med kvinnor
När kvinnor stärks och får möjlighet att delta i samhället på samma villkor som män så förändrar de världen till det bättre. Kvinnor återinvesterar 90 procent av sin inkomst i familjen genom att lägga pengarna på mat, utbildning och hälsa. Det bidrar i förlängningen också till ett starkare samhälle (1). Därför satsar vi på att nå kvinnor. Vi stödjer kvinnor så att de kan starta företag, vi erbjuder möjlighet till mikrolån, vi utbildar i viktiga ämnen så som hälsa, miljö och företagsekonomi och vi arbetar för flickors rättigheter. Runt om i världen lever upp till 828 miljoner människor i kronisk hunger (2). Våra program finns i tretton länder i Afrika, Asien och Latinamerika och vi når ut till 12 miljoner människor med vår verksamhet.

Våra programområden.

Pågående projekt.

Inom ramen för vår ordinarie programverksamhet bedriver The Hunger Project Sverige även ett antal specialprojekt. Projekten är möjliga tack vare finansiellt stöd från våra institutionella givare – Svenska Postkodlotteriet, Radiohjälpen och ForumCiv, samt våra företagspartners.

Källor.