Vision, Commitment & Action.

Genom workshopen Vision, Committment & Action aktiverar The Hunger Project människor att ta kommando över sin egen utveckling.

The Hunger Project har alltid styrts av frågan: ”Vad saknas som, om det skulle tillföras, skulle göra det möjligt för mänskligheten att ta ett språng mot att avskaffa hunger?”. Vi försöker förändra mentaliteter som präglas av beroende, bidrag och uppgivenhet. Workshopen Vision, Comittment and Action är en av grundpelarna i The Hunger Projects metod och hålls av utbildade gräsrotsvolontärer, så kallade ”animators”. 

Workshopens tre delar.

Vision – att skapa en vision kräver mod att:

  • Drömma om en bättre framtid 
  • Utmana sociala normer, strukturer och roller 
  • Äga sin egen vision, inte leva utefter någon annans 

För många människor som lever i hunger kan meningsfullt deltagande i beslutsfattande processer verka omöjligt. Likaså kan konceptet direkt ansvarsskyldighet gentemot medborgare vara främmande för regeringsrepresentanter som arbetar i mycket centraliserade och toppstyrda departement. Vi börjar med att förändra tankesätt: hos lokala människor att gå från förmånstagare till aktiva medborgare, och hos regeringsrepresentanter att gå från välgörare till tjänstemän. Människor börjar inse att de kan ta kommando över sin egen utveckling.

Commitment – att engagera sig i en vision kräver:

  • Tydliga avsikter 
  • Självmedvetenhet 
  • Beslutsamhet att ta sig förbi hinder

Lokala grupper kommer överens om ett delat engagemang för att uppnå sina mål. Grupperna består av bl.a. lokala volontärer (animators), kvinnliga ledare, ungdomsledare, medborgarkommittéer och representanter från de lokala myndigheterna. Varje grupp går med på att ingå ett partnerskap med varandra angående sitt engagemang, samt att hålla varandra ansvarsskyldiga. 

Action – att omvandla vision till handling innebär:

  • Att ta ett steg ut i det okända, och att våga ta de första små stegen 
  • Självmedvetenhet 
  • ”Vision without action is merely a dream” – Nelson Mandela Varje lokal grupp skapar en handlingsplan som möjliggör att deras åtaganden fullgörs. 

Varje grupp kommer överens om handlingar som specifikt leder till att uppnå samhällsutveckling på deras villkor. Det kan exempelvis vara att hålla i inkomstgenererande aktiviteter, utbildningar i jordbruk, möten om jämställdhet osv.

The Hunger Projects roll
Vår roll i processen är att inspirera och stötta. Vi låter människorna ta kommando samt uppmuntrar och mobiliserar regelbundet lokala volontärer att vidta konkreta åtgärder.