Möt Abraham.

The Hunger Project tror på alla människors kraft att förändra. En liten möjlighet kan frigöra enormt mycket kreativitet, handlingskraft och vilja att skapa en bättre framtid. Någon som har gjort storskaliga förändringar för sig själv och sin familj är den stolta småbrukaren Abraham i Ghana.

Abraham bor i en by i östra Ghana, en bit bort från Voltasjön. På lagom avstånd från hans hus, som ligger i änden av en stor gårdsplan, bor några grannfamiljer. I närheten ringlar en bäck. Platsen är lugn och fridfull. Abraham är gift och har åtta barn tillsammans med sin fru. Han driver ett jordbruk där han odlar majs, kassava, kakao och grönsaker. Han har gjort en stor personlig resa, en resa som började när han kom i kontakt med The Hunger Project och greppade tag i en liten möjlighet. Därefter tog det fart.

Kunskap gav ökad skörd
Abraham hörde talas om en av The Hunger Projects utbildningar som hölls i närheten, och blev intresserad. Under utbildningen fick han kunskap som ledde till att han kunde öka sin skörd mer och mer. Han fick även möjlighet att ta ett mikrolån via mikrofinansbanken för att utveckla sitt företag. Idag har hans jordbruk vuxit kraftigt och han har flera anställda. Han har odlingsslotter som är utspridda över ett stort område, och ibland hyr han extra mark.

– Förut skördade jag tre säckar majs från ett hektar land, nu får jag ut nio säckar från samma yta, berättar han.

De grödor som de inte tillagar och äter själva säljer de på olika marknader.

– Min fru processar och säljer råvarorna, det är hon som sköter affärerna, fortsätter han.

"Jag vill att mina barn själva ska bestämma över sin framtid, jag kommer inte lägga mig i. Min önskan är att de ska vara självständiga och ha makt att bestämma över sina liv."

Stoltheten över barnen
Abraham är stolt över sina åtta barn, som till skillnad från honom själv fått möjligheten att gå i skolan och studera vidare. Alla åtta. På frågan om vad han ser i deras framtid svarar han utan att tveka:

– Jag vill att mina barn själva ska bestämma över sin framtid, jag kommer inte lägga mig i. Min önskan är att de ska vara självständiga och ha makt att bestämma över sina liv, något jag själv inte hade möjlighet att göra.

Postkodlotteriet
The Hunger Projects arbete i Ghana finansieras delvis med medel från basstödet av Postkodlotteriet. Tack vare Postkodlotteriets långsiktiga och varaktiga finansiering har ett flertal epicenter i Ghana lyckats nå självförsörjning de senaste åren.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.