Susana och Claudia, Mexiko 2023. Foto: Salvador Casares Bonastre

Flickors rättigheter: Nyckeln till att bryta hunger. 

På landsbygden i delstaterna Chiapas och Oaxaca är barnäktenskap och tonårsgraviditeter vanliga. Här slutar många flickor skolan redan efter sjätte klass. Att flickor berövas sin rätt till utbildning bidrar till en ond spiral av fattigdom och hunger.

Urfolksspråken i Mexiko har inte något ord för tonåring. Flickor är antingen barn eller vuxna, vilket påverkar när flickor anses redo för äktenskap. Frågor kring barnäktenskap och tonårsgraviditeter är ofta känsliga, och behoven av att prata och öka kunskapen är stora.

Här arbetar The Hunger Project, med stöd från Postkodlotteriet, för att fler flickor ska få gå färdigt skolan och få ökad kunskap om sina rättigheter. Projektet fokuserar på att skapa trygga mötesplatser, så kallade frizoner, där flickor stärks tillsammans och får utbildning om de negativa effekterna av barnäktenskap. Flickornas familjer och andra aktörer i lokalsamhällena engageras också för att förändra attityder och beteenden.


Hittills har projektet resulterat i:

  • 12 flickgrupper/trygga rum med över 80 workshops och fler än 240 deltagande flickor.

  • Möten med över 40 beslutsfattare för att lyfta flickors rättigheter och bekämpa barnäktenskap.

  • Informationskampanjer för allmänheten och påverkanskampanjer riktade mot myndigheter för att öka kunskapen om flickors rättigheter.

Flickornas egna röster

– Vi flickor drömmer om ett gymnasium och universitet i byn, så att vi ska kunna studera vidare efter grundskolan. Jag vill bli advokat. Här finns många orättvisor och människor är oschyssta mot varandra, det vill jag ändra på, säger Claudia, 12 år, som deltar i en av The Hunger Projects flickgrupper i Chiapas.

Jag tycker fler ska gå med i det här projektet för att det är en fin plats byggd på förtroende, där du kan dela det du bär på. Här känner jag att jag vågar ta upp saker som jag behöver få ur mig, säger en annan av flickorna i projektet.

Vägen framåt
Genom att stärka flickors rättigheter och skapa förutsättningar för utbildning, arbetar The Hunger Project för att bryta cykeln av fattigdom och hunger. Flickor som får utbildning och egenmakt bidrar till positiv utveckling i sina samhällen, vilket i sin tur minskar hunger och främjar hållbar utveckling.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg