Hadijah, Uganda 2021. Foto Martin Kharumwa.

Ju mer jämställd ekonomi, desto mer mat på bordet.

Globalt sett är det fortfarande kvinnor som bär det största ansvaret för att säkerställa mat på bordet. Men kvinnors möjligheter är ofta begränsade, på grund av uråldriga patriarkala strukturer som gör att kvinnor systematiskt nekas lika tillgång till resurser, handlingsfrihet och delaktighet i beslutsfattande.

I The Hunger Projects verksamhet ser vi dagligen hur kvinnor som får förbättrade möjligheter tar sina familjer ur hunger. Men för att fullt ut kunna tillgodose sina egna och sina barns behov måste kvinnor få möjlighet att fatta beslut över hushållsekonomin. Flera studier visar att när kvinnors inkomst ökar, så ökar även andelen av familjens budget som spenderas på mat. Detta jämfört med när mäns inkomst stiger, vilket gör ingen, liten eller till och med negativ skillnad på matprioriteringen. 

Hadijah vet vad som händer när kvinnor får makt
Hadijah från Uganda är en driven kvinna och parallellt med att hon uppfostrat fem barn har hon byggt upp en affärsverksamhet. Genom The Hunger Projects utbildningar har hon kunnat utveckla sitt jordbruk. Den ökade produktionen har gjort att hon kunnat sälja ett överskott av grödorna, och intäkterna har lett till att hon kunnat spara pengar till att köpa loss mark och bygga ett hus där hon hyr ut rum.

– Jag är mest stolt över huset. Att ha hyresgäster gör att jag kan betala räkningar och köpa det jag behöver, säger Hadijah.

Hadijah drömmer om att bygga ett center för unga som inte har råd att utbilda sig. Hennes ödmjukhet och hårda arbete har lett till flera ledande roller i samhället, bland annat som ordförande i den lokala förening som bildats med stöd av The Hunger Project. Hadijah tror starkt på kvinnors förmåga att förändra samhället.

– Kvinnor kommer alltid att tänka på hur de kan förbättra sin försörjning, göra livet bättre för sina barn och för samhället i stort, säger hon.

Jämställdhet – på The Hunger Projects agenda sedan starten
Sedan dag ett har The Hunger Project kämpat för en jämställd värld. För vi ser hur kvinnor som får möjlighet förändrar världen, en familj i taget. 

Vill du bidra till att fler kvinnor får makt och möjlighet att säkerställa mat på bordet?
Ge en gåva här och bidra till att arbetet kan fortsätta.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg