Aminata, Burkina Faso 2022. Foto Sophie Garcia

Ju mer jämställd odling, desto mer matproduktion.

The Hunger Project kunde tidigt konstatera att mat som produceras för privatbruk nästan alltid producerades av kvinnor, men att kvinnorna trots detta ofta var utestängda från beslutsprocesser rörande matproduktion. Sedan dess arbetar vi outtröttligt för att fler kvinnor ska få mer makt samt förbättrade möjligheter att driva små jordbruk och företag. Det är först när en kvinna har möjlighet att fatta beslut över hushållsekonomin som hon fullt ut kan tillgodose sina egna och sina barns behov.

FN:s livsmedelsorgan, FAO, har tittat på avkastningen i småskaliga jordbruk kopplat till kön. Resultaten visade att kvinnors avkastning på jordbruk var lägre än mäns, eftersom de saknar tillgång till samma resurser som män, som gödningsmedel, utbildning och tillgång till marknader. Om kvinnor fick samma möjligheter som män skulle matproduktionen kunna öka med 20-20 procent! Det innebär att antalet människor i hunger skulle kunna minska med mer än 150 miljoner. 

Aminata kämpar i motvind för sina barns skolgång
Aminata från Burkina Faso säljer sina sista frukter på marknaden. Under regnperioden måste hela familjen hjälpas åt på fältet. Frukt- och grönsaksverksamheten är inte alltid lönsam, men hon behöver den för att kunna köpa skolmaterial till sina barn som går i grundskolan. 

– Anteckningsböcker och pennor blir dyrare och dyrare, suckar hon.

Utöver fruktförsäljningen äger Aminata djur, vilket enligt henne är mer lönsamt. Det är vinsterna från djuren som gör att hon kan säkerställa skolgången för sina äldre barn som går i gymnasiet. Genom utbildningar via The Hunger Project har hon lärt sig om djurhållning och att förbättra gödningsprocessen. 

– Men här är det männen som köper djur, så de gör urvalet, förklarar hon.

Som många kvinnor på landsbygden i Burkina Faso har Aminata inte någon fullföljd utbildning. Därför kämpar hon dag och natt för att hennes barn ska gå långt i sina studier och få en bättre framtid.

Jämställdhet – på The Hunger Projects agenda sedan starten
Sedan dag ett har The Hunger Project kämpat för en jämställd värld. För vi ser hur kvinnor som får möjlighet förändrar världen, en familj i taget. 

Vill du bidra till att fler kvinnor får makt och möjlighet att säkerställa mat på bordet?
Ge en gåva och bidra till att arbetet kan fortsätta.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg