Nya siffror på det globala matsvinnet.

En ny matsvinnsrapport för 2024 har släppts av FN:s miljöorgan UNEP. Rapporten bygger vidare på 2021 års rapport men ny data har samlats in för att ge nya uppskattningar av det globala matavfallet. Hela en miljard måltider slängs varje dag, enligt den nya datan. Samtidigt har en tredjedel av världens befolkning inte råd att köpa tillräckligt med näringsrik och hälsosam mat.

– Matsvinn är en av många effekter av ett ohållbart globalt matsystem. Andra problem är att maten idag är för dyr, den når inte fram, och sädesslag som odlas används inte till mat, säger Malin Flemström på The Hunger Project.

Malin Flemström, vd The Hunger Project

Nytt för 2024 års rapport är att den är mer fokuserad på lösningar för att minska matsvinnet än tidigare rapporter. Den fokuserar särskilt på offentlig-privata partnerskap för att minska livsmedelsförlust och matsvinn. 

Några av förslagen i rapporten är:

  • Utbildning och ökad medvetenhet om betydelsen av att minska matsvinn 
  • Striktare lagar och regler kring matsvinn
  • Användning av innovativa teknologier och appar för att spåra och övervaka livsmedelsförlust längs hela leveranskedjan
  • Utveckling av förpackningar som förlänger livslängden på livsmedel och minskar risken för förlust av matvaror under transport och lagring.
  • Samarbete mellan regeringar, företag, ideella organisationer och civilsamhället för att samordna insatser och utveckla effektiva strategier för att minska matsvinn på global nivå.

– Det är inga små förändringar som behövs, utan det krävs stora systemförändringar. Vi behöver alla kraftsamla för att närma oss ett nytt matsystem som ger tillräckligt med näringsrik mat till alla människor utan att utarma biologiska system eller bidra till onödiga klimatutsläpp, avslutar Malin Flemström.

Läs rapporten här.

Vill du bidra till en värld utan hunger?
Ge en gåva här.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg