Lokal matproduktion.

Klimatförändringar, konflikter, ekonomiska problem och ojämlikhet gör det svårt för våra globala och lokala matsystem att erbjuda hälsosam mat till alla.

Ofta är det så att de som odlar mat själva lever i hunger. Faktum är att två tredjedelar av världens fattiga arbetar inom jordbruket. De höga kostnaderna för näringsrik mat gör att miljontals människor runt om i världen lider av hunger och undernäring.

Det utbredda problemet med hunger i världen upprätthålls av matsystem som enbart gynnar ett fåtal. The Hunger Project strävar efter att ändra på detta genom att hjälpa småbönder att tjäna pengar från sin odling och ha tillräckligt med näringsrik mat för sig själva och sina familjer. Att bekämpa världshungern handlar inte bara om att se till att människor kan äta sig mätta, maten måste också vara näringstät, och de som producerar den bör ha kontroll över hur den framställs.

Vad gör The Hunger Project? 
Inom The Hunger Projects arbetsområden fokuserar vi på att främja starka och hållbara jordbruk som kan hantera framtida kriser. Vi hjälper småbönder att få tillgång till mark och de resurser de behöver, undervisar dem i hållbara odlingsmetoder och stödjer nya entreprenörer så att de kan sälja sina överskott på lokal nivå. Vi strävar särskilt efter att involvera unga och kvinnor inom jordbruket, då de ofta har minst inflytande över matproduktionen.

Vad behöver förändras? 
Mer internationell hjälp bör riktas mot småskaliga gårdar i landsbygdssamhällen präglade av fattigdom. The Hunger Project arbetar för att se till att mer stöd direkt når småbönder, och att åtgärder som främjar tillgång till näringsrik mat har högsta prioritet.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.