Solomon och brassbandet.

Ibland är lösningen på hunger att starta ett brassband. För fyrbarnspappan Solomon började det med ett mikrolån för att köpa två motorcyklar för att få inkomst åt sig och sin familj. I dag har han förverkligat sin dröm om ett brassband och driver ett företag med sju anställda.

Solomon bor i södra Ghana, tillsammans med sin fru Rebecca och deras fyra barn. Hans första kontakt med The Hunger Project var redan 2009 när Boti epicenter etablerade sig i området där han bor. Själv beskriver ha det som helt avgörande för den vändning hans liv tagit.

– Jag hade ingen riktning i livet och visste inte hur jag skulle ta mig vidare. Vi hade det svårt ekonomisk och vi hade bara råd att låta ett av våra barn gå i skolan, säger Solomon.

Efter att ha deltagit på en av epicentrets utbildningar bestämde han sig för att starta ett eget företag. Han skulle inte låta sina barn växa upp under samma svåra förhållanden som han själv hade gjort. Målet var att bli självförsörjande.

Första lånet – motorcyklarna
Efter utbildningen gick Solomon in på epicentrets mikrofinansbank och ansökte om ett lån för att köpa två motorcyklar.

– Jag visste att en egen taxiverksamhet skulle ge en bra extra inkomst till mig och min familj vid sidan av vårt jordbruk. Den skulle göra att alla mina barn skulle få möjlighet att gå i skolan.

Och Solomon hade rätt. Taxifirman gick bra och gjorde att han och Rebecca snart kunde sätta alla sina barn i skolan. Inkomsterna gjorde också att de kunde betala tillbaka pengarna han lånat. Numera använder de bara motorcyklarna för att transportera sig själva.

Andra lånet – partytält och stolar
När lånet för motorcyklarna var avbetalt gick han tillbaka till banken och bad om ett till lån. Solomon hade en ny affärsidé. Denna gång köpte han stolar och partytält som han hyrde ut till olika tillställningar i samhället. Även det företaget gick bra och han kunde efter ett tag betala tillbaka även det andra lånet.

"Framtiden ser ljus ut. Speciellt för mina barn. De kommer inte att lida så som jag gjorde."

Tredje lånet – brassbandet
För det tredje lånet var planen att starta ett brassband. Solomon har varit väldigt intresserad av musik sedan han var liten och såg uppträdanden i byn. Hans dröm var att ha ett eget band. Nu såg han en möjlighet att inte bara förverkliga sin barndomsdröm utan också utöka familjens inkomster.

– I Ponpose hyrde vi alltid in brassband från Koforidua (regionens huvudort) när vi hade offentliga tillställningar och fester. Det fanns inte ens något band i någon av de närliggande samhällena.

Det var inte lätt att hitta musiker till en början. Alla musiklärare bor i Koforidua och han fick hyra in en lärare två veckor i taget så fort bandet hade repetitioner. Musikerna till bandet har han rekryterat från byar kring Boti epicenter. Bandet hyrs ut till bröllop, begravningar och lokala festligheter. Snart kunde Solomon betala av även det tredje lånet.

Redan planer på ett fjärde lån
I dag har Solomon sju anställda. Även hans fru har kunnat utvidga jordbruksverksamheten tack vare de ökade inkomsterna. Hon har anställt fyra personer och familjens produktion av cassavamjölet, gari, har mångdubblats.

I framtiden hoppas Solomon kunna utöka verksamheten med att föda upp höns och grisar och kunna anställa ytterligare personer. Han har även köpt mark och när avbetalningarna på den är klar tänker han ta ytterligare ett lån för att börja odla kakao.

– Framtiden ser ljus ut. Speciellt för mina barn. De kommer inte att lida så som jag gjorde, säger Solomon.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.