Uganda.

The Hunger Project har arbetat i Uganda sedan 1999. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om Uganda
I Uganda finns bördiga jordar, rikligt med regn och ett antal viktiga naturresurser som har hjälpt landets ekonomi att förbli relativt stabil. Trots denna ekonomiska stabilitet lever en femtedel av landets befolkning i fattigdom och saknar tillgång till vatten. Även om Uganda fortfarande kan anses vara mycket fattigt har landet upplevt en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren. Dock är bristande tillgång till el och energi en stor utmaning för landets industriella utveckling, och i dagsläget arbetar 70 procent av befolkningen inom småskaliga jordbruk.

Vårt arbete i Uganda

I Uganda arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste tio åren minskat med cirka 64 procent. Omkring 15 procent av invånarna vid våra epicenter i Uganda upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Näringslära.

Över 4 000 personer deltog under 2021 i The Hunger Projects utbildningar om näringslära. Under utbildningarna föreläser sjukvårdspersonal om grunderna i en god kosthållning för mödrar och barn samt framhåller vikten av mödravård före och efter födseln.

Mikrofinans.

Mikrofinansbankerna i epicentrerna i Uganda har cirka 22 000 aktiva låntagare, varav mer än 55 procent är kvinnor. Målet med bankerna är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

Några röster från Uganda.

Thomas Tibiita, jordbrukare från Nakalama.

”Vi måste ha en lösning som möjliggör bevattning under torrperioderna. Regnperioderna har blivit mer oförutsägbara vilket förändrar odlingssäsongerna och gör det tufft för min familj. Jag är inte där jag vill vara. Jag vill expandera och se en skillnad. För att nå mina mål kommer jag jobba hårt.”

Irene Naikaali, program för The Hunger Project i Uganda.

”Uganda drabbas hårt av klimatförändringarna, både torka och översvämningar påverkar oss. Regn kommer inte när de förväntas komma. Många småbrukare märker att deras nuvarande odlingssätt är alltför sårbara, en utebliven skörd kan innebära en katastrof. När vi i projektet ”Inga konstigheter” nu ställer om 230 småbrukares produktion ser vi effekten väldigt snabbt.”

The Hunger Project i Uganda.

Antal personer vi når: 119 000
Antal områden vi arbetar i: 4

Antal år vi funnits i landet: 24 år

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.

4 snabba om Uganda.

Befolkning: Ca 46 milj (1)
Andel som lever i extrem fattigdom: 41 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 56 % (4)
Förväntad livslängd: 63 år (5)