Ursprungs-
befolkning.

I Latinamerika har ursprungsbefolkningen på landsbygden länge varit marginaliserad och fattigdomen är utbredd. En av orsakerna är att de saknar kunskap om vilka rättigheter de har enligt lag. Därför utbildar vi ursprungsbefolkningen om deras rättigheter och uppmuntrar dem att göra sina röster hörda.

Hur arbetar vi med att stärka ursprungsbefolkningen?
I Latinamerika är vi verksamma i Mexiko och Peru. I Mexiko arbetar The Hunger Project med att etablera samarbeten mellan politiker och ursprungsbefolkningen. Även i Peru ligger stort fokus på att skapa nätverk för att öka ursprungsbefolkningens inflytande.

En av våra främsta prioriteringar i både Mexiko och Peru är att trygga kvinnors politiska, ekonomiska och sociala delaktighet. När människor har kunskapen och styrkan att utnyttja sina rättigheter kan de ta sig ur sin fattigdom och hunger.