Vår historia.

The Hunger Project grundades 1977 i USA, och 1984 öppnades kontor Sverige.

1977 – 1990
Under perioden 1977–1990 arbetade The Hunger Project med utbildning, medvetandegörande och policypåverkan. Som första organisation i världen tog The Hunger Project ett samlat grepp om hungerproblematiken och påvisade att den inte bara kan lindras utan avskaffas under vår livstid. I en flerårig kampanj mobiliserades ett globalt gräsrotsengagemang som förändrade synsätt och tänkande i frågan, vilket kom att påverka internationella policies inklusive milleniemålen. Andra utbildningskampanjer lyfte fram afrikanskt ledarskap för hungerns avskaffande, synliggjorde hungerns verkliga ansikte – kronisk hunger snarare än akut svält – samt lyfte fram spädbarnsdödlighet som måttstock på kronisk hunger. 1990 antog FN dessa distinktioner.


1990 – 2004
Det är under perioden 1990–2004 som The Hunger Project byggt upp programverksamheten i länder där människor lever i hunger och fattigdom. Programverksamheten har utvecklats på gräsrotsnivå och ser därför väldigt olika ut i olika delar av världen. Mål och vision, samma fokus på social mobilisering, jämställdhet och lokal demokrati, finns dock överallt.


2004 – i dag
Från 2004 har The Hunger Project gått in i nästa fas, nämligen att satsa på att utöka våra program i stor skala.