Vår historia.

Från starten 1977 när några eldsjälar satte bollen i rullning har projektet utvecklats till den internationella organisation det är i dag. The Hunger Project har hela tiden förändrats i takt med tiden men övertygelsen står fast – att avskaffa hungern är ett projekt som går att slutföra. Det här är berättelsen om The Hunger Project – det stora projektet.

The Hunger Project startade på kvällen den 14 februari 1977. Som historien berättas var det en av grundarna som slog näven i bordet och utbrast “Ingen tar ansvar för att avskaffa världshungern. Jag tar ansvar för det. Och jag ska skapa en rörelse för andra människor att ta ansvar för det.” Idén föddes i kölvattnet av världskonferensen för livsmedel, som hölls av FN i Rom 1974. Det var en reaktion på den katastrofala hungersnöd som drabbat Bangladesh några år tidigare. En katastrof där närmare 1,5 miljoner människor dog till följd av hunger.

Ville ändra synen på hunger
Redan från start var det klart att The Hunger Project inte skulle bli ännu en hjälporganisation. Målet var inte att dela ut matpaket eller mätta munnar för dagen. Istället satsade The Hunger Project på utbildning, medvetandegörande och politiskt påverkansarbete. Frågan från start var “vad saknas i dag för att vi ska kunna avskaffa hungern?” För svaret var inte då, och är inte nu, att det inte finns tillräckligt med mat.

Som första organisation i världen tog The Hunger Project ett samlat grepp om hunger. Det handlar inte bara om mattillgång, det handlar om jämställdhet, politiska system, resursfördelning, jordbruksmetoder, konflikter och mycket annat. Det handlar om en vilja och om att ta ansvar. The Hunger Project drevs med visionen att visa att världshungern inte bara kan lindras, utan också avskaffas. Därför genomförde The Hunger Project den största utbildnings- och påverkanskampanjen kring hungerfrågan någonsin.

Den stora utbildningssatsningen pågick ända fram till 1989. Över 6 miljoner människor i 152 länder deltog och tog ställning för att avskaffa hunger. Genom insatsen förändrades den globala synen på hunger. Arbetet påverkade internationella policyer inklusive millenniemålen och lade grunden till att avskaffandet av hungern i dag är ett av de Globala målen i Agenda 2030.

Utvecklats med tiden
Under åren har The Hunger Project utvecklats och förändrats allteftersom världen och utmaningarna har ändrats. Genom den stora utbildningssatsningen och påverkansarbetet bidrog The Hunger Project till att mobilisera internationellt stöd för att motverka svältkatastroferna i Kambodja (1979), Somalia (1980) och på hela afrikanska kontinenten (1983- 1985).

Från 1990 började The Hunger Project bygga upp egen programverksamhet i länder där människor lever i hunger och fattigdom. Programverksamheten har utvecklats på gräsrotsnivå och ser därför väldigt olika ut i olika delar av världen. Tanken har alltid varit att det är människorna som själva lever i hunger som har de bästa lösningarna på sina problem.

Tid för kvinnors ledarskap
Fokus från start var att ge tillbaka makten till människorna som lever i hunger. I slutet av 90-talet började allt mer av programverksamheten även inkuldera jämställdhetsperspektivet. Majoriteten av maten som produceras för privatkonsumtion i Afrika producerades av kvinnor men trots det var kvinnor ofta utestängda från officiella initiativ för att förbättra matproduktionen. I början av 2000-talet började The Hunger Project även att arbeta med att få in fler kvinnor i demokratiska beslutsprocesser och stötta dem att ta beslutande positioner i sina samhällen för att kunna förbättra sina villkor.

Sedan dess har programverksamheten fortsatt utvecklats och finns nu i 13 länder världen över. Därtill kommer 10 länder, bland annat här i Sverige, som driver insamlings- och påverkansarbete. Genom endast 320 anställda engagerar vi i dag 400 000 volontärer och når närmare 16 miljoner människor. Men målet är alltid att vi inte längre ska behövas. En dag ska projektet avslutas.