Om oss.

The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med påverkansarbete och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av The Hunger Projects medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde The Hunger Projects program ut till cirka 16,5 miljoner människor under 2019. Läs mer om våra resultat här. 

Vår vision.

En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Vår mission.

Att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Vi verkar även för att dessa strategier tillämpas i länder över hela världen.

Vår metod.

The Hunger Project jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. 

Våra riktlinjer.

The Hunger Project har gemensamma globala riktlinjer för vårt arbete. Bland annat går investeringarna alltid direkt till det lokala förändringsarbetet och aldrig till myndigheter, organisationer eller andra mellanhänder. 

Mer om vår metod.

The Hunger Project arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Alla våra program vilar på tre grundpelare.

1. Börja med kvinnor

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala eller ekonomiska ställning som män. I våra program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

2. Mobilisera samhällen

För att vända utvecklingen i ett helt samhälle utgår The Hunger Projects strategier från att bygga kapacitet, ledarskap och självförtroende. Vi utbildar människor så de får kunskap och metoder för att kunna avskaffa den egna hungern och fattigdomen. Tillsammans utgår hela bysamhällen från en gemensamt formulerad vision om en framtid fri från hunger och fattigdom vilken de sedan gemensamt arbetar för att uppnå.

3. Skapa effektiva lokala partnerskap

För att skapa bestående förändring är det viktigt att engagera såväl samhällen som lokala beslutsfattare och myndigheter. The Hunger Project arbetar i partnerskap med lokala myndigheter för att säkerställa att de är effektiva, inkluderar kvinnor i ledarskapspositioner, tar ansvar för den lokala utvecklingen och möjliggör för människor att nås av tillgängliga resurser och information.