Om oss.

The Hunger Project är en internationell organisation som arbetar för en värld fri från hunger och fattigdom. För vi vet att den är möjlig.

Vi går till botten med världshungern
Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger existerar. Det handlar om människors möjligheter att försörja sig, politiska rättigheter, jordbruksmetoder och jämställdhet. Allt det där långsiktiga. Det som inte är matpaket. Människorna som lever i hunger har själva både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de får rätt förutsättningar. Det är där vi kommer in.

Vår organisation
Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med påverkansarbete och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av The Hunger Projects medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde The Hunger Projects program ut till cirka 12 miljoner människor under 2022. Läs mer om våra resultat här. 

Vår vision.

En värld utan hunger.

Vår mission.

Vi gör det möjligt för människor att tillsammans förändra de system som orsakar och upprätthåller hunger.

Vår metod.

The Hunger Project jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. 

Våra riktlinjer.

The Hunger Project har gemensamma globala riktlinjer för vårt arbete. Bland annat går investeringarna alltid direkt till det lokala förändringsarbetet och aldrig till myndigheter, organisationer eller andra mellanhänder. 

Mer om vår metod.

The Hunger Project arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Alla våra program vilar på tre grundpelare.

1. Börja med kvinnor

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala eller ekonomiska ställning som män. I våra program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

2. Mobilisera samhällen

För att vända utvecklingen i ett helt samhälle utgår The Hunger Projects strategier från att bygga kapacitet, ledarskap och självförtroende. Vi utbildar människor så de får kunskap och metoder för att kunna avskaffa den egna hungern och fattigdomen. Tillsammans utgår hela bysamhällen från en gemensamt formulerad vision om en framtid fri från hunger och fattigdom vilken de sedan gemensamt arbetar för att uppnå.

3. Skapa effektiva lokala partnerskap

För att skapa bestående förändring är det viktigt att engagera såväl samhällen som lokala beslutsfattare och myndigheter. The Hunger Project arbetar i partnerskap med lokala myndigheter för att säkerställa att de är effektiva, inkluderar kvinnor i ledarskapspositioner, tar ansvar för den lokala utvecklingen och möjliggör för människor att nås av tillgängliga resurser och information.

Människors mindset är nyckeln till hållbar förändring.

Genom workshopen Vision, Committment & Action aktiverar The Hunger Project människor att ta kommando över sin egen utveckling.

Vi satsar på samhällsledd utveckling.

I alla våra program arbetar vi med Community-led Development, dvs samhällsledd utveckling. Community-led Development är ett förhållningssätt till utvecklingsarbete som utgår ifrån att tillsammans arbeta för att skapa och uppnå lokalt ägda visioner och mål.