World Hunger Day 2020: Hunger och Corona.

Den 28 maj uppmärksammar vi för tionde året i rad World Hunger Day. 2020 låg fokus på vilka konsekvenser spridningen av det nya Coronaviruset får för hungersituationen i världen.

COVID-19 ökar sårbarheten för samhällen som redan lider av utbredd hunger. Hunger handlar inte bara om mat. Yttre faktorer som pandemier, klimatkatastrofer eller ekonomisk turbulens drabbar människor som lever i områden där tillgången till mat redan är osäker. Matpriser som ökar och skördar som uteblir gör att miljoner människor hamnar i riskzonen för akut svält.


Varnar för hungerkatastrof
FN:s livsmedelsorgan World Food Programme har varnat för att samtidigt som vi med alla till buds stående medel försöker minska spridningen av Coronaviruset, är risken stor att vi går rakt in i en hungerkatastrof. Effekterna av COVID-19 tar oss längre och längre ifrån det globala målet om noll hunger till 2030.

Ge en gåva som avskaffar hunger.

Coronavirusets påverkan på hungersituationen i världen.

Uteblivna skolmåltider.

1,6 miljarder barn och ungdomar går just nu inte i skolan på grund av många länders lockdown-åtgärder. Nästan 370 miljoner barn får därför inte möjlighet att äta skollunch, en för många livsviktig måltid. Barn som inte får tillräckligt med näring kan också drabbas av försämrat immunförsvar och löper därför större risk att drabbas av COVID-19.

En hungerpandemi i antågande.

Coronavirusets utbrott har gjort att världen står inför en hungerpandemi. Det menar FN:s livsmedelsorgan World Food Programme. Dessutom finns det en stor risk att fler människor kommer dö av effekterna som en potentiell ekonomisk krasch innebär, än av själva viruset.

Hårt slag för dem utan skyddsnät.

Coronaviruset slår hårdast i länder som saknar ett stabilt skyddsnät för sina medborgare. Endast en femtedel av de människor som bor i låginkomstländer har tillgång till någon form av socialt skyddsnät, och ännu färre har tillgång till matrelaterade skyddsåtgärder.

Minskad turism kan dubblera antalet akut hungriga.

Effekterna av en radikalt minskad turistnäring, reseförbud och andra restriktioner kopplade till Coronaviruset beräknas resultera i att över 130 miljoner människor hamnar i akut hunger. Det är en dubblering av de antal människor som lever i akut hunger idag.

The Hunger Project bygger motståndskraftiga samhällen.

Den globala utmaning som Coronaviruset innebär, kräver global mobilisering. The Hunger Project har som organisation en unik roll när det gäller att organisera lokalsamhällen i avslägsna områden världen över.

Våra volontärnätverk, partners och lokala ledare i alla våra 13 programländer tar ett stort ansvar för att möta utmaningarna som Coronaviruset ställer på deras samhällen.

Samhällsledd utveckling är nyckeln
The Hunger Projects förhållningssätt att arbeta med Community-led Development är en förutsättning för ett långsiktigt avskaffande av världshungern. När lokalsamhällena äger sina egna utvecklingsmål möjliggör det hållbar förändring. Beslut och handlingar som görs av människor själva har större chans att bli lyckade. Att bygga självförsörjande och motståndskraftiga samhällen är därför nyckeln för att avskaffa hungern långsiktigt. Då skapas samhällen som kan stå emot klimatförändringar, pandemier och ekonomisk turbulens.

Läs mer om The Hunger Projects åtgärder i samband med Coronapandemin.

The Hunger Projects prioritering ligger i att säkerställa att uppdaterad och rätt information når ut till alla. Vi har över 500 000 lokala volontärer som på ett effektivt och koordinerat sätt kan nå ut till de mest avlägsna samhällena i Afrika, Indien, Bangladesh och Latinamerika.