Möt Yacouba.

När du besöker Yacoubas hem fängslas du av det vackra landskapet. Hans hus ligger i utkanten av Nagréongo, cirka 4 mil från Ouagadougou.

För Yacouba är skolan framtiden. Han hoppas att alla hans barn kommer att arbeta i högre positioner i Burkina Faso och att de kommer kunna försörja familjen.

Yacouba är en bonde framförallt.

Under regnperioden befinner sig Yacouba och hans familj ute på fältet. De mest uppskattade och odlade grödorna är majs, hirs, durra och bönor. Dessa grödor är basföda för hela familjen. Förutom spannmål odlar Yacouba lågsäsongsprodukter som lök, tomater och kryddor. Försäljningen tillåter honom att kunna betala för sina barns skolgång. 

Yacouba föder också upp boskap och har en plantskola där han planterar träd.

– Jag har tagit del av flera utbildningar som hjälpt mig att bli självförsörjande. The Hunger Project utbildade oss i djuruppfödning och odlingstekniker. Idag drar jag nytta av utbildningarna som gör att jag kan få extra inkomst.

Jordbruket idag har blivit en chansning, säger Yacouba. Han berättar att hans största problem är vatten. 

– Förra året hoppades vi på att regnet skulle komma, men det kom inte. 

Om det regnar tillräckligt får vi bra skördar, förklarar Yacouba. Men det är väldigt osäkert.

Älskar naturen

Yacoubas önskan är att borra två brunnar, en på gården och en längre bort på hans mark. 

Yacouba lyser upp när han berättar om sina tre hektar mark. 

– Det är mitt livsverk. 

När han är klar för dagen med allt jobb är det dit han går för att ladda batterierna. 

– Naturen talar till dig, om du vet hur man lyssnar på den.

Förutom borrningen av brunnar är ett av hans kortsiktiga projekt byggandet av bättre boskapsboxar så att han kan ha fler djur. 

Genom The Hunger Project har en landsbygdsfond inrättats i området, genom vilken småbrukare han ta lån för sina verksamheter.

– Något som verkligen har gynnat oss är landsbygdsfonden. 

En av hans främsta inkomstkällor är plantskolan. 

– Min plantskola är väldigt viktig för mig. Förra året fick jag en beställning på 5 000 plantor. Med denna inkomst kunde jag skicka mitt äldsta barn till skolan i huvudstaden.

Yacouba tror på sin bys framtid. 

– När vi har ett problem i byn träffas vi för att diskutera det. 

Han tvivlar inte på att framtiden kommer bli bättre.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.