Kvinnor leder folkrörelsen för en värld utan hunger.

I samband med Internationella Kvinnodagen vill vi uppmärksamma kvinnorna som leder folkrörelsen för en värld utan hunger. Varje dag kämpar de för att få ett slut på världshungern. Hunger är en jämställdhetsfråga. The Hunger Project utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. Stötta kvinnorna i folkrörelsen för en värld fri från hunger. Ge en gåva idag!

Investera i en
värld fri från
hunger.

Hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor.

Vi ser framför oss en värld fri från hunger och fattigdom. Hunger hindrar både individer och samhällen att utvecklas och lämna fattigdom bakom sig. Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger fortfarande är en verklighet för över 800 miljoner människor. För hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor och deras förutsättningar.

Så kan du investera i en värld fri från hunger.

Vi ger människor förutsättningar att förändra världen.

Vi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.

Aktuellt på
The Hunger Project.

Ledig tjänst: Program Controller (vikariat).

The Hunger Project söker erfaren Program Controller för ett föräldravikariat som ska stötta och utveckla vår finansiella uppföljning av öronmärkta bidrag. Som Program Controller har du till stor del en stödjande roll där du samarbetar med kollegor inom den globala organisationen samt kollegor i Sverige. Vi är idag ett växande team på nio personer som arbetar nära kollegor i 22 länder med insamling, kommunikation och programutveckling.

Läs mer »

Världshälsodagen: Alla barn ska få uppleva sin femårsdag.

Varje dag dör fler barn av diarré än av krig och våld. Och precis som i krig dör dessa barn helt i onödan. Idag på Världshälsodagen vill The Hunger Project och WaterAid påminna om att världen har kunskap, resurser, tekniska och medicinska lösningar för att så gott som alla barn som föds ska få uppleva sin femårsdag.

Läs mer »