Aktuellt på The Hunger Project.

Ungdomsförbunden överens om att hungern går att avskaffa.

Världshungern går att avskaffa. Det tror alla riksdagens ungdomsförbund. Deras lösningar för att nå dit skiljer sig dock på många ställen, och hälften av förbunden underkänner sina moderpartiers nuvarande insatser. I vår nya rapport ”Unga makthavare om hunger” har vi undersökt riksdagens ungdomsförbunds tankar, problemformuleringar och lösningar på hungerfrågan.

Läs mer »

Individer över hela Sverige står upp mot barnäktenskap på Flickadagen.

Idag, den 11 oktober, är det Internationella flickadagen, en FN-dag för att uppmärksamma allmänheten om flickors rättigheter. Två som engagerar sig i frågan är Mina från Abisko och Emiline från Lund. Genom The Hunger Projects kampanj #ingaflerbarnbrudar sprider de budskapet om flickors rättigheter genom att bära en svart ring mot barnäktenskap.

Läs mer »

Politikerdebatt om hunger med riksdagens ungdomsförbund.

Inför Världshungerdagen bjuder vi in riksdagspartiernas ungdomsförbund för att reda ut hur de ser på frågan om hunger, Agenda 2030 och utvecklingssamarbetet i världen. Vilka förändringar anser de behöver ske? Vilka lösningar har de på hungerproblematiken? Hur ska Sverige bidra till en värld utan hunger? Och vad kommer de själva göra för att avskaffa hunger om de sitter i riksdagen i framtiden? Kom och lyssna på unga makthavare om hunger!

Läs mer »

Den globala matförsörjningen är hotad.

Ny forskning visar att hela den globala matförsörjningen är hotad av klimatförändringarna. Forskare har beräknat att om ungefär 80 år kan tillgången på majs ha minskat med 27 procent, kaffe med nära 50 procent och soja, en viktig råvara för foder, kan ha minskat med 7 procent. Och dessa risker är snarare i underkant. Alla länder, fattig som rika, påverkas av klimatförändringarna.

Läs mer »

“Anmärkningsvärda berättelser om motstånd”.

”De starka berättelserna får undertecknad att stanna upp längre än vanligt vid en fotoutställning. Kanske beror det på att kvinnorna på bild är porträtterade som aktiva människor med handlingskraft i motsats till den vanliga och mer spridda bilden av kvinnor i tredje världen.” Läs Elisabeth Ubbes fina reportage om vår fotoutställning “Folkvalda att leda” i Landets Fria Tidning.

Läs mer »

Hungern ökar kraftigt enligt ny FN-rapport.

Enligt en ny FN-rapport levde upp till 811 miljoner människor i hunger 2020 – en ökning med 161 miljoner människor sedan 2019. Coronapandemin har gjort att många framsteg med de globala målen i Agenda 2030 stannat av. Att nå mål 2, Ingen hunger, till 2030 kommer inte att gå utan enormt stora globala förändringar. Rapporten spår istället att hela 660 miljoner människor fortfarande riskerar att leva i hunger 2030.

Läs mer »

Fotoutställningen “Folkvalda att leda” på Etnografiska museet.

Vad händer när kvinnor får inflytande i ett samhälle på samma villkor som män? Välkommen till Etnografiska museet i höst där The Hunger Project arrangerar en fotoutställning och seminarier med fokus på kvinnors roll och utrymme i det demokratiska systemet. I fotoutställningen “Folkvalda att leda” får du träffa Lokamma, Shahida, Jagadevi, Guthyamma, Khublata och Laxmi – sex indiska kvinnor som alla kämpat för sina platser i politiken. Sex kvinnor som är folkvalda att leda.

Läs mer »

“690 miljoner människor med potential att förändra sina liv.”

“Världshungern är en komplex fråga som handlar om så mycket mer än mat. Det finns självklart inga enkla lösningar som inte kräver några insatser. Men vi som tror på att det går måste fortsätta prata, synas, höras och kämpa. Vi måste gå samman, vi måste driva på och sätta press på våra politiker att prioritera världshungern och Agenda 2030.” Det skriver vi i en debattartikel i Gefle Dagblad.

Läs mer »

Vi granskar Sveriges arbete med Agenda 2030.

Nu måste kompromisserna sluta, och ambitionerna om en rättvis och hållbar global utveckling bli konkret handling! Världen har inte tid att vänta. Idag släpper vi och 37 andra organisationer i CONCORD Sverige vår granskning av regeringens genomförande av Agenda 2030. Den visar flera områden där svensk politik krockar med ambitionerna om en rättvis och hållbar utveckling. Nu krävs snabb förändring och prioritering av vår globala framtid! Vi ger förslag i Spotlight-rapporten.

Läs mer »

Webinar: Fas Afrika – ett samtal om vaccination.

Endast 1 procent av de 1,3 miljarder vaccindoser som delats ut i världen har levererats i Afrika. The Hunger Projects uppdrag är att nå människor på landsbygden som annars inte får del av grundläggande samhällstjänster. Nu pågår vaccinationer mot covid-19 i våra afrikanska epicenterkliniker. Välkommen till ett samtal om vaccineringen mot covid-19 i Afrika. Ta del av en uppdatering om hur The Hunger Project arbetar för att säkerställa en jämlik tillgång till virusskydd för alla.

Läs mer »

“Investera i småbrukarna för en värld fri från hunger.”

“I skuggan av pandemin tvingas allt fler människor leva hungriga, utan mat för dagen. Utvecklingen kan stoppas, med hjälp av världens småbrukare. De producerar 80 procent av all mat som konsumeras i Asien och Afrika söder om Sahara. Tillsammans sysselsätter de mer än två miljarder människor.” Det skriver vi i Omvärlden i samband med World Hunger Day.

Läs mer »

Fortsatt kamp mot pandemin på den indiska landsbygden.

I mars i år drabbades Indien av en brutal andra våg av covid-19. Antalet smittade ökade snabbt och bristen på sjukvårdsutrustning, mediciner och syrgas började skörda liv. Den här gången spreds smittan dessutom till Indiens utsatta och dåligt rustade landsbygdsområden, där The Hunger Project arbetar för att mobilisera och stötta kvinnor att ställa upp i val och organisera sig politiskt.

Läs mer »

Christina Hammer vill se människor växa.

Hammer & Hanborg är rekryteringsföretaget med filosofin att människor växer med självförtroende och självledarskap. Människor behöver få mer att säga till om. Det är också därför de har valt att investera i The Hunger Project.

Läs mer »

“Det ger ett större syfte med arbetet vi utför varje dag.”

I tre år har vi haft glädjen att samarbeta med Ur&Penn. Utöver deras årliga investering har vi också gjort kampanjen ”En svart ring mot barnäktenskap” tillsammans som sammanlagt samlat in över 2,5 miljoner kronor till arbetet för flickors rätt att inte giftas bort. För Abed Al Saffar, vd för Ur&Penn, har engagemanget för humanitära frågor länge varit en del av företagskulturen. I den här intervjun berättar han om sina drivkrafter och sina tankar kring samarbetet med The Hunger Project.

Läs mer »

Nytt samarbete med Matsmart ska stärka arbetet mot hunger.

I dag lanseras ett nytt strategiskt samarbete mellan The Hunger Project och Matsmart. Tillsammans ska vi lyfta lösningar för att minska hunger och skapa ett mer hållbart matsystem. Under våren lanserar Matsmart ett nytt varumärke, By Motatos – basvaror med noll svinn som vision. En procent av vinsten från försäljningen går till The Hunger Project.

Läs mer »

“Syftet är inte att jag ska bli rik.”

Viktor Telégin startade klock- och solglasögonvarumärket CHPO med visionen att företaget tydligt skulle stå upp emot rasism, homofobi och kvinnofientlighet. För att leva upp till de idealen gör därför CHPO flera olika samarbeten varje säsong där hela vinsten går till olika välgörande ändamål, däribland The Hunger Project.

Läs mer »

Delaktighet framgångsreceptet bakom lyckat malariaprojekt i Malawi.

Malawi är ett land som drabbas extremt hårt av malaria. Sjukdomen förblir ett stort folkhälsoproblem och är en ledande orsak till sjukdom och dödlighet i landet. The Hunger Project har därför sedan 2011 samarbetat med partnerorganisationer i landet och genomfört ett projekt för att minska spridningen av malaria i området.

Läs mer »