Boti epicenter i Ghana.

Med stöd från svenska företag och organisationer stöttar The Hunger Project Boti Epicenter i östra Ghana att nå sitt mål om självförsörjning. Invånarna går ihop och skapar en vision om ett självförsörjande samhälle fritt från hunger och fattigdom.

Ghana är en av Västafrikas mest utvecklade nationer. Trots detta når inte utvecklingen ut till människor som lever på landsbygden i hunger och fattigdom. I östra Ghana stöttar därför The Hunger Project ett antal byar som tillsammans gått ihop och driver utvecklingen framåt i området. The Hunger Project arbetar utifrån övertygelsen att människor själva ska driva sin förändring och att först när detta sker skapas en värld fri från hunger och fattigdom.


Skapar en gemensam vision
Tillsammans med byinvånarna har ett epicenter byggts som fungerar som ett samhällscenter för byinvånare i det krinliggande samhället. I ett epicenter finns en förskola, hälsoklinik, mikrobank och möjlighet att utbilda människor. Epicenterstrategin skapar självförsörjande samhälle där fler barn, kvinnor och män kan få tillgång till utbildning, hälsovård och möjlighet att starta företag.

För att uppnå målet om självförsörjning i slutet av 2022 fokuserar Boti Epicenter på aktiviteter inom tematiska områden såsom näring och hälsa, vatten och sanitet, klimatanpassning, hållbara jordbruk och utbildningar i bland annat skriv- och läskunnighet. Genom sitt holisitiska angreppssätt för samhällsutveckling och ett starkt lokalt ledarskap kommer Boti Epicenter nå sitt mål om självförsörjning i slutet av 2022.


Fokus på kvinnors egenmakt
En av de viktigaste aktiviteterna vid Boti Epicenter är intensiva workshops om kvinnors egenmakt och bidrag till samhället som också syftar till att uppmuntra kvinnor att bli aktiva ledare och förändringsaktörer i sitt samhälle. När kvinnor inkluderas i samhällsutvecklingen skapas långsiktig utveckling som gagnar alla i samhället och i familjer, såväl unga som äldre.

Kort om projektet.

Med bidrag från: Svenska företag och organisationer.
Land och region: Ghana, östra regionen. 
Målgrupp: Småskaliga jordbrukare.
Befolkning: 3 200 personer.