Ungdomar positiva – världshungern går att avskaffa.

Världshungern går att avskaffa. Det tror 7 av 10 ungdomar i The Hunger Projects nya rapport om ungas syn på hunger. Omfördelning av resurser genom bistånd och bidrag är den bästa vägen dit enligt de svarande.

FN:s mål att avskaffa hungern fram till 2030 är ett av de Globala målen som går bakåt. I dag lever var tionde människa på jorden i hunger. Trots den negativa utvecklingen är unga i dag positiva inför framtiden. Rapporten ”Unga om hunger” visar att 7 av 10 unga tror att hungern i världen går att avskaffa.

– Resultatet är väldigt positivt. Andra undersökningar visar att den yngre generationen får en allt dystrare syn på framtiden men i hungerfrågan finns det faktiskt hopp. Och det är viktigt. Det är de unga i dag som kommer att leda arbetet mot hunger och fattigdom i morgon, säger Malin Flemström, vd för The Hunger Project Sverige.


Omfördelning av resurser och ändrade konsumtionsvanor

När de unga själva får föreslå vad som behöver göras för att minska hungern anser 40 procent att omfördelning av resurser samt bidrag och bistånd är de bästa lösningarna. Andra lösningar som tas upp är att göra det möjligt för fler människor utbilda sig, se över livsmedelsproduktionen och att länder ska samverka bättre på global nivå. När det kommer till individens möjligheter lyfts lösningar som att förändra sina matvanor och konsumtionsmönster och att som privatperson bidra med engagemang och pengar till organisationer som arbetar med hungerfrågan.

– Det finns ett starkt rättvisepatos som genomsyrar många ungdomars svar. Många vet att det inte råder brist på resurser i dag, utan att det är fördelningen och hur vi använder dem som behöver bli bättre. Här har dagens ledare ett stort ansvar, det visar också undersökningen, säger Malin Flemström.


Stort ansvar på stater men också på företag

Störst ansvar att motverka hungern anser de unga ligga på stater och internationella organisationer, som FN och EU, men ett stort ansvar läggs också på företag. Närmare 4 av 10 ungdomar anser att företag har ett stort ansvar och en möjlighet att vara med och lösa hungerfrågan. Endast 18 procent svarade att individen har stort ansvar och stora möjligheter att motverka hunger.

– Det här visar vikten av att ha företag som vill arbeta för en bättre värld. Många unga i dag ser företagen som en viktig del i lösningen och kanske också förväntar sig att man ska ta ett ansvar, säger Malin Flemström.


Lågt prioriterad fråga

Hungerfrågan är inte en av de ungas mest prioriterade samhällsfrågor. På listan över vilka samhällsfrågor de tyckte var viktigast kom hungerfrågan först som nummer 8 av 9 alternativ, strax före frågan om biologisk mångfald. Klimatfrågan var den som engagerade de unga mest.

– Det är tydligt att vi måste bli bättre på att prata om hungerfrågan. Det är en av vår tids viktigaste frågor och hänger tätt ihop med klimat, konflikt, jämställdhet och andra av vår tids ödesfrågor. Den har hamnat lite i skymundan bakom de andra stora utmaningarna vi står inför. Hungern har funnits så länge att vi nästan börjar bli lite blinda för den, säger Malin Flemström.


Om undersökningen

I undersökningen deltog 1005 personer mellan 16 och 25 år. Undersökningen genomfördes i april i år av The Hunger Project i samarbete med Ungdomsbarometern.


Studien i korthet
– 70 procent av de tillfrågade ungdomarna tror att hungern går att avskaffa helt, varav en sjundedel tror att vi snart är där.

– 60 procent anser att det är statens och den offentliga sektorns ansvar att avskaffa hunger. Däremot upplevs internationella organisationer som FN och EU ha större möjlighet att göra det. 56 procent svarade det alternativet, mot 49 procent för staten och den offentliga sektorn). 

– 35 procent anser att företag hör till dem med störst ansvar att avskaffa hungern.

– 38 procent anser att företag hör till dem med störst möjlighet att avskaffa hungern.

– 6 av 10 anser att miljö- och klimatfrågor är de viktigaste utvecklingsområdena på global nivå. Hungerfrågan kommer som nummer 8 av 9 möjliga alternativ.

– På rena kunskapsfrågor om hunger är de unga osäkra. Ungdomarna är osäkra på antalet människor som lever i hunger, var i världen hungern är störst och huruvida hungern ökar eller minskar.

Undersökningen har genomförts med hjälp av Sidabidrag förmedlade via ForumCiv.

Läs hela rapporten här.

Aktuellt på The Hunger Project.

Från torka till viljekraft – mitt möte med Zambia

“Mil av grön skog” är en vanlig beskrivning av det svenska landskapet. Inför min resa till Zambia fick jag höra talas om liknande grönska. Majsfält som sträcker sig mil efter mil längs med vägarna. Det var på en av dessa vägar som min resa genom Zambia skulle börja i slutet av mars. 

Läs mer »

Från fångenskap till framtidstro i Lakang.

I Amuru-distriktet i Uganda ligger Lakang, ett område med bördiga jordar men med hög andel fattigom. För 20 år sedan härjades regionen av ett inbördeskrig vars ärr dröjer sig kvar än idag. Trots att vapnen lagts ner för länge sedan kämpar Lakangs kvinnor och barn med psykologiska trauman från kriget. En stor del av kvinnorna utsattes för ofattbara former av våld, mentalt tortyr av fångenskap samt förlust av sina nära och kära.

Läs mer »

Nya siffror på det globala matsvinnet.

En ny matsvinnsrapport för 2024 har släppts av FN:s miljöorgan UNEP. Rapporten bygger vidare på 2021 års rapport men ny data har samlats in för att ge nya uppskattningar av det globala matavfallet. Hela en miljard måltider slängs varje dag, enligt den nya datan. Samtidigt har en tredjedel av världens befolkning inte råd att köpa tillräckligt med näringsrik och hälsosam mat.

Läs mer »