Delaktighet framgångsreceptet bakom lyckat malariaprojekt i Malawi.

Malawi är ett land som drabbas extremt hårt av malaria. Sjukdomen förblir ett stort folkhälsoproblem och är en ledande orsak till sjukdom och dödlighet i landet. The Hunger Project har därför sedan 2011 samarbetat med partnerorganisationer i landet och genomfört ett projekt för att minska spridningen av malaria i området.

Trots att framsteg har gjorts mot att förhindra och förebygga malaria, ökar mängden malariabärande myggor i takt med klimatförändringarna. Malaria fortsätter vara en av världens ledande dödsorsaker. Under 2019 smittades 229 miljoner människor av malaria och cirka 400 000 av dem smittade dog i följderna av sjukdomen. 92% av fallen skedde i Afrika. Människor som bor i låginkomstländer är bland de mest utsatta för infektionen, i synnerlighet barn under 5 år som står för ungefär 67% av malariadödsfallen i världen.


Malariaprojekt i Malawi
I projektet i Malawi utbildas lokala volontärer att driva malariaförebyggande workshops i samhället och genomföra kapacitetsbyggande utbildningar bland vårdpersonal. Projektet har som mål att förbättra hushållens infrastruktur och förse dem med myggnät för fönster och sängar i syfte av att minska myggbetten inomhus, framförallt på natten. Stort fokus läggs även på att lära ut om förebyggande hantering av larver genom att bespruta och behandla vatten där det finns hög risk att myggorna förökar sig. 


Goda resultat
Resultat från projektet visar att sängnäten ger effekt – de leder till färre fall av malaria. Besprutningen av vattendragen i området har också lett till att myggpopulationen sjunkit, eftersom larverna försvinner innan de hinner utvecklas till myggor.

Att metoden skulle vara effektiv är något som forskning visat länge, men problemet har varit att få metoden att fungera i praktiken. Det som saknats har varit ”limmet” mellan insatserna, nämligen ’community involvement’, – att medborgarna är delaktiga och leder arbetet mot att förebygga och bekämpa malaria. The Hunger Projects unika modell går ut på att långsiktigt investera i samhällen och mobilisera för stark delaktighet. Det är hemligheten bakom framgångarna i Malawi.


Så arbetar The Hunger Project
The Hunger Project satsar på effektivt förebyggande arbete, i kombination med tidiga diagnoser och behandling. Det är avgörande för att minska malariainfektioner, spridning och dödsfall. The Hunger Project driver hälsokliniker som möjliggör diagnoser, behandling och vård, utbildning och informationsspridning. Vi delar också ut myggnät och besprutar vattendrag för att minska förekomsten av mygglarver. De senaste tio åren har The Hunger Project delat ut 300 000 behandlade myggnät och 2,5 miljoner människor fått tillgång till hälsokliniker där malaria kan övervakas och behandlas.

Källa: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

Dela inlägget:

Relaterade inlägg