Hungern avskaffad i Sapouy, Burkina Faso.

Goda nyheter från Burkina Faso. Hungern i epicentret Sapouy är helt avskaffad och alla invånare i området har tillgång till grundläggande sanitet.

Ytterligare några positiva resultat är att 99% av invånarna i området upplever att de har möjlighet att förändra sitt lokalsamhälle till de bättre och att de får vara delaktiga i besluten som tas. 99% upplever också att de lokala ledarna är framgångsrika när det gäller att fatta beslut som gynnar alla i lokalsamhället. 99% av invånarna tycker numera också att det är lika mycket kvinnornas som männens ansvar att fatta beslut som rör det egna hushållet.


Det här är ett epicenter
Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån genom att mobilisera samhällen och stärka människor att själva bli förändringsaktörer.


Ett epicenter anses självförsörjande när:
• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Dela inlägget:

Relaterade inlägg