Hungern halverad i Daringa, Benin.

Goda nyheter från Benin. Hungern vid epicentret Daringa har halverats de senaste fyra åren. Dessutom har andelen personer med tillgång till finansiella tjänster, så som mikrolån och utbildningar i ekonomi, femdubblats.

Ytterligare ett inspirerande resultat är att antalet hushåll med tillgång till grundläggande sanitet, som toalett och avlopp, har fyrdubblats. Att förbättra saniteten i ett samhälle är ett effektivt sätt för att minska hunger. Det uppskattas att drygt hälften av all undernäring globalt går att koppla till brist på rent vatten, sanitet och hygien. Att ta itu med undernäring, särskilt för små barn, är också ett effektivt sätt att minska barnadödligheten i ett samhälle.


Det här är ett epicenter
Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån genom att mobilisera samhällen och stärka människor att själva bli förändringsaktörer.


Självförsörjning
Epicentret Daringa i Benin nådde självförsörjning 2020 – vilket innebär att lokalsamhället nu står på egna ben utan behov av stöd utifrån. För att ett epicenter ska nå självförsörjning krävs att följande delar är uppfyllda.

• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Dela inlägget:

Relaterade inlägg