Hungerspelet – Ett brädspel för att avskaffa hunger.

Varför lever 822 miljoner människor i kronisk hunger trots att det finns tillräckligt med mat på jorden för att mätta hela världens befolkning? Det handlar Hungerspelet om, ett brädspel framtaget av The Hunger Project Sverige som nu finns att beställa kostnadsfritt för lärare.

Hungerspelet ska på ett lustfyllt sätt lära spelarna om hunger och om de globala målen i Agenda 2030. Spelet fokuserar mest på mål 2, Ingen hunger, men inkluderar alla mål. Förutom att informera om hunger ska spelet öka förståelsen för att alla globala mål hänger ihop med varandra, och hur de hänger ihop. Spelet är producerat med Sidabidrag förmedlade av Forum Syd.


Brädspelet kan än så länge bara beställas av lärare via utbudet.se, kostnadsfritt. Spelet är tänkt till skolelever i åldrarna 13-18 och kopplar till läroplanen i framför allt geografi men även samhällskunskap. Det passar bra när eleverna läser om demografi, hållbarhet och de globala målen.


Testa dig med några av frågorna i spelet!

Hur många människor lever i kronisk hunger?
1: 1 av 9 i världen
X: 1 av 20 i världen
2: 1 av 3 i världen

Hur mycket kostar det att ge ett barn all näring som krävs för en sund uppväxt?
1: 12 kr/dag
X: 25 kr/dag
2: 4 kr/dag

Hur många procent av dem som lever i hunger är kvinnor?
1: 50 procent
X: 40 procent
2: 60 procent


Läs mer och beställ spelet här.


Rätt svar: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 2.

Aktuellt på Hungerprojektet.

“Vi måste agera nu för att lindra hungerkrisen”

Idag på World Hunger Day skriver vi i Mariestads-Tidningen om hungerkatastrofen som Coronapandemin beräknas resultera i. Över 130 miljoner människor kan hamna i akut hunger, enligt nysläppt FN-rapport. Det är en dubblering av antalet som lever i akut hunger idag.

Läs mer »

Cecilia Kusoffsky: “Har bäst verksamhet”.

Cecilia Kusoffsky är den grafiska formgivaren som ville engagera sig i ett nätverk som gjorde gott. The Hunger Projects modell lockade, och idag har hon varit medlem i “Det Goda Nätverket” i fem år och har tillsammans med de övriga medlemmarna samlat in över 2,5 miljoner kronor till organisationen.

Läs mer »