Lokamma, Indien 2021. Foto Anurag Banerjee

Ju mer jämställt samhälle, desto mindre hunger.

Att det finns en koppling mellan ökad jämställdhet och minskad hunger har The Hunger Project varit övertygade om sedan starten 1977. Men visste du att det även finns tydlig forskning som bekräftar detta? Det visar exempelvis globala studier från Human Development Report (2019) och The Economist (2021) där kopplingen mellan jämställdhet och tillgång till mat i länderna jämförts.

Resultatet var tydligt: ju mer ojämställt ett land är, desto mer osäker tillgång till mat har invånarna.

Diskriminering av kvinnor upprätthåller en ond spiral av hunger, eftersom samhällsutveckligen hindras när hälften av befolkningen fråntas sina mänskliga rättigheter och chanser att påverka. När kvinnor istället får möjlighet att ha makt över sin inkomst och sina liv, fattar de beslut som gynnar familjen och i förlängningen hela samhället.

Lokammas låga brinner för landsbygdens kvinnor 
Lokamma bor i Karnataka i Indien där hon är invald som politisk representant i ett lokalt byråd, på en plats reserverad för kvinnor. Hon berättar att kvinnor i Indien ofta ses som svaga och oförmögna att arbeta politiskt, och att kvinnor som ställer upp i val ofta hotas och trakasseras. Men när Lokamma ställde upp i lokalvalet vann hon kvinnornas stöd. De var övertygade om att det var Lokamma som skulle stå vid deras sida och ta deras problem på allvar.

– Jag vill ta tag i problem som handlar om kvinnors rättigheter. Jag vill få ett stopp på våld i hemmen och på barnäktenskap, säger Lokamma.

Lokamma arbetar aktivt för de boende på landsbygdens rättigheter och för att folket ska få det bättre. På bilden sprider hon information om den arbetstillfälleslag som garanterar arbete för boende på landsbygden.  

Jämställdhet – på The Hunger Projects agenda sedan starten
Sedan dag ett har The Hunger Project kämpat för en jämställd värld. För vi ser hur kvinnor som får möjlighet förändrar världen, en familj i taget. 

Vill du bidra till att fler kvinnor får makt och möjlighet att säkerställa mat på bordet?
Ge en gåva och bidra till att arbetet kan fortsätta.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg