Machakel epicenter når självförsörjning.

Goda nyheter från Etiopien! Machakel Epicenter har nått självförsörjning. Hungern i området har minskat med över 25 procent och andelen barn som går i skolan har femdubblats.

Ytterligare ett positivt resultat är att andelen kvinnor som har tillgång till finansiella tjänster, så som mikrolån och utbildningar i ekonomi, har fördubblats. Över hälften av kvinnorna i området har nu möjlighet att ta lån för att utöka sina inkomster. När kvinnor får vara med och fatta beslut och ta ansvar för hushållsekonomin ökar familjens välstånd. Forskning visar att när kvinnor har kontroll över familjens ekonomi löper barnen mindre risk att drabbas av undernäring.
Det här är ett epicenter
Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom där det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån.


Ett epicenter anses självförsörjande när:
• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Dela inlägget:

Relaterade inlägg