Mbale epicenter når självförsörjning.

Goda nyheter från Uganda. Mbale Epicenter har nått självförsörjning och blir därmed det 37:e området i Afrika som når den sista fasen i epicenterstrategin.

Ett av de många positiva resultaten som Mbale epicenter påvisat är antalet kvinnor som fått möjlighet att starta småföretag i området. Tack vare mikrofinansbanken ges småbrukare möjlighet att ta förmånliga lån för att utveckla sitt jordbruk, men också för att satsa på andra inkomstgenererande aktiviteter, så som sömnad, smyckestillverkning och annan typ av försäljning. I Mbale har antalet småföretag ökat med 88% sedan The Hunger Project startade sin verksamhet i området.
Det här är ett epicenter
Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom där det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån.


Ett epicenter anses självförsörjande när:
• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Dela inlägget:

Relaterade inlägg